Du lịch

 • Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

  Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

  Ngày 15 tháng 07 năm 2019

  Sơn La là tỉnh có tiềm năng du lịch lớn và hiện đang lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa. Trước năm 2000, ngành du lịch Sơn La phát triển chậm do mới hình thành, mạng lưới hoạt động và quy mô còn hạn chế. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hợp tác xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch. Từ năm 2010 đến nay, hoạt động du lịch của tỉnh có sự phát triển mạnh cả loại hình và sản phẩm, hạ tầng du lịch được tập trung quy hoạch và đầu tư đồng bộ nhất là từ khi Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

  Xem chi tiết
 • Thêm hai hạng mục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019

  Thêm hai hạng mục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019

  Ngày 10 tháng 07 năm 2019

  Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019 sẽ vinh danh thêm hai hạng mục là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam và đơn vị truyền thông có nhiều đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam.

  Xem chi tiết
 • Toàn tỉnh: Đón trên 1 triệu lượt khách du lịch

  Toàn tỉnh: Đón trên 1 triệu lượt khách du lịch

  Ngày 09 tháng 07 năm 2019

  6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 1.006.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 44.000 lượt khách quốc tế.

  Xem chi tiết
 • Phát triển du lịch thông minh

  Phát triển du lịch thông minh

  Ngày 08 tháng 07 năm 2019

  Cuối năm 2017, Tập đoàn VNPT và Tổng cục Du lịch đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến du khách thông qua dịch vụ, đồng thời, cung cấp các giải pháp về viễn thông - công nghệ thông tin (CNTT) cho các đơn vị để phát triển du lịch. Trên cơ sở ký kết này, tỉnh Sơn La đã đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Sơn La.

  Xem chi tiết
 • Bảo tàng tỉnh: Đón trên 178.000 lượt khách
 • Quỳnh Nhai: Đón hơn 76.000 lượt khách du lịch

  Quỳnh Nhai: Đón hơn 76.000 lượt khách du lịch

  Ngày 25 tháng 06 năm 2019

  Trong 6 tháng đầu năm, huyện Quỳnh Nhai đón hơn 76.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 950 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 38 tỷ đồng.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày