Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Học Bác gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện

  Học Bác gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện

  Ngày 17 tháng 05 năm 2018

  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo lời dạy của Bác Hồ

  Tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo lời dạy của Bác Hồ

  Ngày 16 tháng 05 năm 2018

  Mỗi cán bộ, đảng viên Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ; mỗi người dân Thành phố xứng đáng là công dân của Thành phố mang tên Bác.

  Xem chi tiết
 • Thành ủy: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Thành ủy: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Ngày 11 tháng 05 năm 2018

  Ngày 11/5, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua do Ban Thường vụ Thành ủy phát động.

  Xem chi tiết
 • Kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Ngày 11 tháng 05 năm 2018

  Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được triển khai sâu rộng, thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh, xuất hiện nhiều cách làm, mô hình hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển... Đó là những kết quả quan trọng, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tỉnh ta.

  Xem chi tiết
 • Công an Sơn La khắc ghi lời Bác

  Công an Sơn La khắc ghi lời Bác

  Ngày 10 tháng 05 năm 2018

  Cách đây 70 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc phải tận tụy; Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Thư của Bác cũng là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động làm nên chiến thắng của lực lượng CAND trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước và dân tộc.

  Xem chi tiết
 • Nông dân Thuận Châu làm theo lời Bác

  Nông dân Thuận Châu làm theo lời Bác

  Ngày 02 tháng 05 năm 2018

  Xác định học và làm theo Bác phải bằng hành động và việc làm cụ thể, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội Nông dân các cấp ở huyện Thuận Châu triển khai sâu rộng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hội viên. Đặc biệt, việc học Bác được gắn với phong trào lớn của Hội, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày