Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Công an huyện Sông Mã tích cực học tập và làm theo Bác

  Công an huyện Sông Mã tích cực học tập và làm theo Bác

  Ngày 10 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Học và làm theo lời Bác” ở Đảng ủy Công an Sông Mã đã đi vào nền nếp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân, nhất là trong giải quyết công việc, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ trật tự an ninh xã hội vùng biên.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ xã Tông Cọ học và làm theo Bác

  Đảng bộ xã Tông Cọ học và làm theo Bác

  Ngày 06 tháng 06 năm 2022

  Đảng bộ xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu có 17 chi bộ trực thuộc, 334 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có những cách làm thiết thực, hiệu quả gắn việc học và làm theo Bác với công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Ba khâu đột phá học và làm theo Bác ở Sông Mã

  Ba khâu đột phá học và làm theo Bác ở Sông Mã

  Ngày 02 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, với mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  Ngày 01 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai đã có nhiều cách làm thiết thực tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Học Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

  Học Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

  Ngày 23 tháng 05 năm 2022

  Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • Sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề học tập và làm theo Bác

  Sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề học tập và làm theo Bác

  Ngày 20 tháng 05 năm 2022

  Ngày 19/5, Công an Sơn La đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tập trung nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương kể chuyện về Bác Hồ, với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự có hơn 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Sơn La.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày