Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Tạo đồng thuận từ những việc làm theo Bác

  Tạo đồng thuận từ những việc làm theo Bác

  Ngày 06 tháng 07 năm 2022

  Thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • Phong trào thi đua yêu nước ở huyện biên giới

  Phong trào thi đua yêu nước ở huyện biên giới

  Ngày 04 tháng 07 năm 2022

  Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất”; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước ở từng ngành, từng lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Pha chọn hai khâu đột phá

  Chiềng Pha chọn hai khâu đột phá

  Ngày 04 tháng 07 năm 2022

  Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu đã cụ thể hóa trong thi đua phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Nền nếp việc học tập và làm theo Bác

  Nền nếp việc học tập và làm theo Bác

  Ngày 24 tháng 06 năm 2022

  Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng được các chi bộ, đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

  Học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

  Ngày 23 tháng 06 năm 2022

  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, vì dân

  Đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, vì dân

  Ngày 15 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên đã tập trung vào các khâu đột phá, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày