Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Ngành Kiểm sát Sơn La học và làm theo Bác

  Ngành Kiểm sát Sơn La học và làm theo Bác

  Ngày 26 tháng 07 năm 2022

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, những năm qua, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Sơn La đã thường xuyên “tự soi, tự sửa” và “làm theo”, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

  Ngày 22 tháng 07 năm 2022

  Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước ở Quỳnh Nhai đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng. Bằng những phần việc, công trình cụ thể và nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới... qua đó, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Xem chi tiết
 • Lan tỏa những việc làm theo Bác

  Lan tỏa những việc làm theo Bác

  Ngày 22 tháng 07 năm 2022

  Lựa chọn nội dung làm theo Bác mang tính đột phá năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết yêu cầu cấp thiết của thực tế cuộc sống.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh

  Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh

  Ngày 14 tháng 07 năm 2022

  Bằng nhiều hoạt động thiết thực, việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần đảm bảo công tác thu, chi ngân sách chính xác, minh bạch, kịp thời.

  Xem chi tiết
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Ngày 11 tháng 07 năm 2022

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng lấy dân làm gốc, nhân dân là nguồn gốc và chủ thể của quyền lực nhà nước. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ huyện Sốp Cộp chọn hai khâu đột phá trong học và làm theo Bác

  Đảng bộ huyện Sốp Cộp chọn hai khâu đột phá trong học và làm theo Bác

  Ngày 09 tháng 07 năm 2022

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Sốp Cộp chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai các nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày