Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Làm theo lời Bác dạy

  Làm theo lời Bác dạy

  Ngày 12 tháng 03 năm 2019

  Ông Cà Văn Huối, bản Mảy, xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) là một trong những người Thuận Châu được gặp Bác Hồ cách đây 60 năm, đó là niềm tự hào, niềm vinh dự đối với ông và cũng là động lực khuyến khích, động viên ông nỗ lực nhiều hơn ở mọi vị trí công tác mà ông từng đảm nhiệm.

  Xem chi tiết
 • Hội Phụ nữ Yên Châu duy trì nhiều mô hình tiết kiệm thiết thực

  Hội Phụ nữ Yên Châu duy trì nhiều mô hình tiết kiệm thiết thực

  Ngày 11 tháng 03 năm 2019

  Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội phụ nữ huyện Yên Châu thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • Học Bác để xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển

  Học Bác để xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển

  Ngày 05 tháng 03 năm 2019

  Tự hào vùng đất được Bác Hồ đến thăm nói chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân 60 năm về trước, cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng vùng đất cao nguyên ngày càng phát triển.

  Xem chi tiết
 • Cựu Thanh niên xung phong thi đua làm theo lời Bác dạy

  Cựu Thanh niên xung phong thi đua làm theo lời Bác dạy

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh hiện có gần 2.800 hội viên, sinh hoạt tại 12 Hội trực thuộc, 90 Chi hội cơ sở và 32 Ban liên lạc các xã trực thuộc 10 huyện, thành Hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội đã không ngừng vận động, khuyến khích hội viên phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống thời bình.

  Xem chi tiết
 • Phụ nữ Bó Mười học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

  Phụ nữ Bó Mười học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

  Ngày 22 tháng 01 năm 2019

  Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Bó Mười (Thuận Châu) đã triển khai hiệu quả các phong trào phụ nữ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực.

  Xem chi tiết
 • Học Bác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

  Học Bác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

  Ngày 03 tháng 01 năm 2019

  Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chú trọng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai. Qua đó, đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày