Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Ngày 18 tháng 01 năm 2022

  Xây dựng Đảng là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là những vấn đề cấp thiết, được Đảng đặc biệt quan tâm trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Là vấn đề có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho đảng thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành trọng trách của mình trước nhân dân và Dân tộc.

  Xem chi tiết
 • Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Ngày 17 tháng 01 năm 2022

  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Tiêu biểu là mô hình “Quỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gọi tắt là (Quỹ chỉ thị 05). Từ nguồn quỹ này, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng; nhiều cán bộ, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác ở Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu

  Học và làm theo Bác ở Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu

  Ngày 16 tháng 12 năm 2021

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm gần đây, cán bộ, đảng viên Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu đã có nhiều đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng văn hóa công sở, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Đông Sang học và làm theo Bác

  Đông Sang học và làm theo Bác

  Ngày 30 tháng 11 năm 2021

  Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Đông Sang (Mộc Châu) được thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết
 • Suối Giăng đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

  Suối Giăng đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

  Ngày 11 tháng 11 năm 2021

  Học tập và làm theo lời Bác, người dân bản Suối Giăng 1, xã Quy Hướng (Mộc Châu) đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

  Xem chi tiết
 • Đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt

  Đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt

  Ngày 10 tháng 11 năm 2021

  Thấm nhuần lời Bác dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, những năm qua, thầy và trò Trường THCS thị trấn Sông Mã luôn đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành đơn vị tiêu biểu của huyện Sông Mã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày