Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Đảng bộ xã Quy Hướng học và làm theo Bác

  Đảng bộ xã Quy Hướng học và làm theo Bác

  Ngày 05 tháng 10 năm 2022

  Những năm qua, Đảng ủy xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu đã xác định việc học và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; lựa chọn các mô hình phù hợp trên các lĩnh vực để duy trì và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực

  Học và làm theo Bác với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực

  Ngày 19 tháng 09 năm 2022

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu chú trọng nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

  Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

  Ngày 13 tháng 09 năm 2022

  Những năm qua, Chi bộ Đào tạo (Trường Đại học Tây Bắc) đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Chuyển biến về nhận thức, hành động trong học và làm theo Bác

  Chuyển biến về nhận thức, hành động trong học và làm theo Bác

  Ngày 12 tháng 09 năm 2022

  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung quán triệt, triển khai việc học và làm theo Bác, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Cựu chiến binh Mộc Châu học tập và làm theo Bác

  Cựu chiến binh Mộc Châu học tập và làm theo Bác

  Ngày 25 tháng 08 năm 2022

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hội Cựu chiến binh huyện Mộc Châu đã tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo nhân rộng các mô hình kinh tế, chung sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác ở Nậm Lạnh

  Học và làm theo Bác ở Nậm Lạnh

  Ngày 19 tháng 08 năm 2022

  Đảng bộ xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, hiện có 332 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, hằng năm, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày