Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Học và làm theo Bác ở Trường THPT Mai Sơn

  Học và làm theo Bác ở Trường THPT Mai Sơn

  Ngày 04 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, Chi bộ Trường THPT Mai Sơn đã đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

  Xem chi tiết
 • Sáng tạo, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Sáng tạo, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Ngày 30 tháng 07 năm 2020

  Thời gian qua, Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Nhai đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Công học và làm theo Bác

  Chiềng Công học và làm theo Bác

  Ngày 28 tháng 07 năm 2020

  Chiềng Công là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mường La. Xã có 17 bản, trên 1.000 hộ dân tộc Mông và La Ha sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được cấp ủy, chính quyền xã triển khai sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, nhân dân; qua đó, xuất hiện những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần từng bước xóa nghèo ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả

  Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả

  Ngày 27 tháng 07 năm 2020

  Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân huyện Mai Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ, bảo đảm ANTT địa bàn

  Rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ, bảo đảm ANTT địa bàn

  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công an huyện Mường La đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, gắn chặt với các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”...

  Xem chi tiết
 • Kim Tân làm theo lời Bác

  Kim Tân làm theo lời Bác

  Ngày 09 tháng 07 năm 2020

  Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, những năm qua, Chi bộ bản Kim Tân, xã Huy Bắc (Phù Yên) đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là việc xóa đói nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Chi bộ bản Kim Tân là một trong những điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ huyện Phù Yên, giai đoạn 2016-2019.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày