Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Tuổi trẻ Sông Mã thực hiện Di chúc của Bác Hồ

  Tuổi trẻ Sông Mã thực hiện Di chúc của Bác Hồ

  Ngày 08 tháng 10 năm 2019

  Những năm qua, tuổi trẻ huyện Sông Mã luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội...

  Xem chi tiết
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm theo lời Bác dạy

  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm theo lời Bác dạy

  Ngày 26 tháng 09 năm 2019

  Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đủ đức, đủ tài để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  Xem chi tiết
 • Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ việc học và làm theo Bác

  Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ việc học và làm theo Bác

  Ngày 24 tháng 09 năm 2019

  Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào học tập, làm theo lời Bác ở huyện Sốp Cộp được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau

  Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau

  Ngày 16 tháng 09 năm 2019

  Các cấp Công đoàn cần thường xuyên nắm chắc tình hình công nhân, tâm tư nguyện vọng của người lao động, cùng chủ sử dụng lao động phối hợp với các cấp, các ngành xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh, chế độ chính sách của người lao động, không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

  Xem chi tiết
 • Sông Mã đoàn kết, thực hiện Di chúc của Bác

  Sông Mã đoàn kết, thực hiện Di chúc của Bác

  Ngày 04 tháng 09 năm 2019

  50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt mọi khó khăn, thử thách, vận dụng sáng tạo, linh hoạt những nội dung bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  Xem chi tiết
 • Phù Yên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Phù Yên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 02 tháng 09 năm 2019

  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng đóng góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc; năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, vững bước trong sự nghiệp đổi mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày