Công nghiệp - TTCN

 • Giữ vững và phục hồi sản xuất công nghiệp

  Giữ vững và phục hồi sản xuất công nghiệp

  Ngày 16 tháng 08 năm 2021

  Bảy tháng đầu năm 2021, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, giá trị sản xuất công nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm công nghiệp tăng so cùng kỳ năm 2020.

  Xem chi tiết
 • Phù Yên chú trọng thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp

  Phù Yên chú trọng thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp

  Ngày 03 tháng 05 năm 2021

  Thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp là một trong những định hướng lớn, quan trọng được huyện Phù Yên đề ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của địa phương, việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các nhà đầu tư sử dụng công nghệ mới và có phương án bảo vệ môi trường hiệu quả trong quá trình sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

  Xem chi tiết
 • Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh

  Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh

  Ngày 28 tháng 04 năm 2021

  Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, gồm: Khu công nghiệp Mai Sơn tại xã Mường Bằng (Mai Sơn) và Khu công nghiệp Vân Hồ, bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ (Vân Hồ). Những năm qua, tỉnh ta đã xây dựng và triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp để phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương.

  Xem chi tiết
 • Định hình xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ

  Định hình xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ

  Ngày 26 tháng 04 năm 2021

  Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Vân Hồ nằm trên địa phận bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, cách quốc lộ 6 khoảng 3,5 km. Với quy mô Khu công nghiệp Vân Hồ có diện tích lên tới 240 ha, được kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá trong ngành công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm của tỉnh và huyện Vân Hồ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh và huyện Vân Hồ đang tập trung thực hiện các thủ tục quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

  Xem chi tiết
 • Mở rộng và phát triển Khu công nghiệp Mai Sơn

  Mở rộng và phát triển Khu công nghiệp Mai Sơn

  Ngày 02 tháng 04 năm 2021

  Khu công nghiệp Mai Sơn là một trong 150 khu công nghiệp của toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2006 với tổng diện tích 150 ha, phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I quy mô 63,7 ha, giai đoạn II quy mô 86,3 ha. Sau 15 năm, Khu công nghiệp đã hiện hữu, được nhiều doanh nghiệp quan tâm khảo sát và đầu tư; bước đầu phát huy hiệu quả, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, tạo tiền đề quan trọng trong việc định hướng mở rộng và phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung

  Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung

  Ngày 11 tháng 03 năm 2021

  Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh, đã thúc đẩy các doanh nghiệp, HTX phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung, tận thu được nguồn phế thải công nghiệp như tro, xỉ, mạt đá... để tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày