Chuyển đổi số tỉnh Sơn La Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 • Tập trung chuyển đổi số trong các ngành, các lĩnh vực

  Tập trung chuyển đổi số trong các ngành, các lĩnh vực

  Ngày 02 tháng 08 năm 2022

  Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Thuận Châu chú trọng phát triển thông tin và truyền thông

  Thuận Châu chú trọng phát triển thông tin và truyền thông

  Ngày 31 tháng 07 năm 2022

  Những năm qua, huyện Thuận Châu đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông; hạ tầng thông tin và truyền thông tiếp tục được hoàn thiện, hệ thống thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền đảm bảo, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin có sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ...

  Xem chi tiết
 • Mộc Châu triển khai chương trình chuyển đổi số

  Mộc Châu triển khai chương trình chuyển đổi số

  Ngày 29 tháng 07 năm 2022

  Ngày 28/7, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

  Xem chi tiết
 • Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

  Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

  Ngày 29 tháng 07 năm 2022

  Chiều 28/7, tại Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo".

  Xem chi tiết
 • Viettel Sơn La đồng hành với chuyển đổi số

  Viettel Sơn La đồng hành với chuyển đổi số

  Ngày 26 tháng 07 năm 2022

  Cùng với các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn, Viettel Sơn La luôn đồng hành, tích cực phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

  Xem chi tiết
 • Thành phố hướng tới xã hội số

  Thành phố hướng tới xã hội số

  Ngày 20 tháng 07 năm 2022

  Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, thành phố Sơn La đã tích cực triển khai với quyết tâm đạt tỷ lệ dân số cao nhất có tài khoản thanh toán điện tử đến năm 2025 đạt trên 50%. Việc triển khai thí điểm việc thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đến nay 12/12 xã, phường và 70 tổ, bản trên địa bàn thành phố Sơn La đã đem lại hiệu quả rõ rệt, nhận thức, tư duy và hành động trong thực hiện chuyển đổi số của cả cộng động.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày