CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Công văn về việc rà soát, thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc nhóm IV
 • Hiệu quả đồng vốn chính sách ở Phiêng Ban

  Hiệu quả đồng vốn chính sách ở Phiêng Ban

  Ngày 02 tháng 09 năm 2019

  Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, những đồng vốn chính sách từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên đã giúp người dân xã Phiêng Ban có thêm đồng vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

  Xem chi tiết
 • Phát huy mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững

  Phát huy mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững

  Ngày 30 tháng 08 năm 2019

  Với mục tiêu giảm 2% số hộ nghèo/năm, hạn chế tối đa tái nghèo và phát sinh nghèo, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Mai Sơn đã vào cuộc quyết liệt đưa chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập.

  Xem chi tiết
 • Đổi thay từ Chương trình 30a của Chính phủ

  Đổi thay từ Chương trình 30a của Chính phủ

  Ngày 14 tháng 08 năm 2019

  Sốp Cộp là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước được hỗ trợ theo Chương trình 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020. Sau 10 năm thực hiện Chương trình 30a, kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt khá, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của các tầng lớp dân cư dần ổn định và ngày càng được nâng lên.

  Xem chi tiết
 • Động lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Động lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Ngày 07 tháng 08 năm 2019

  Thuận Châu là huyện có trên 93% là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy trong những năm qua, huyện luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách giúp đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt, củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Ngần cán đích nông thôn mới

  Chiềng Ngần cán đích nông thôn mới

  Ngày 25 tháng 07 năm 2019

  Về xã Chiềng Ngần (Thành phố) những ngày này, có thể thấy bộ mặt nông thôn xã như khoác lên mình chiếc áo mới. Những tuyến đường ngõ xóm, ngõ bản, liên bản được bê tông hóa; các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đây là thành quả phấn đấu của Thành phố và sự nỗ lực cấp ủy, chính quyền và nhân dân để Chiềng Ngần cán đích đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày