CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Nhiều mô hình phát triển kinh tế ở Chiềng San

  Nhiều mô hình phát triển kinh tế ở Chiềng San

  Ngày 22 tháng 11 năm 2019

  Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm gần đây, xã Chiềng San (Mường La) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích bà con ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

  Xem chi tiết
 • Mường Men nỗ lực giảm nghèo

  Mường Men nỗ lực giảm nghèo

  Ngày 22 tháng 11 năm 2019

  Những năm gần đây, xã Mường Men (Vân Hồ) đã thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo và được các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, song chưa mang lại nhiều hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn trên 65%, Mường Men vẫn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.

  Xem chi tiết
 • Hội Nông dân Thành phố: Hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế

  Hội Nông dân Thành phố: Hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Thời gian qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân Thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ðồng thời, thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

  Xem chi tiết
 • Phụ nữ Tông Lạnh giúp nhau giảm nghèo

  Phụ nữ Tông Lạnh giúp nhau giảm nghèo

  Ngày 18 tháng 11 năm 2019

  Hội LHPN xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu hiện có 30 chi hội, 2.338 hội viên. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, Hội tích cực vận động, hướng dẫn hội viên lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mở rộng các mô hình hiệu quả..., nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo.

  Xem chi tiết
 • Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

  Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

  Ngày 30 tháng 10 năm 2019

  Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, nhằm tạo việc làm, hướng tới xóa đói, giảm nghèo cho người dân, những năm gần đây, Thành phố đã có chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

  Xem chi tiết
 • Chung tay giúp hội viên phụ nữ xóa đói, giảm nghèo

  Chung tay giúp hội viên phụ nữ xóa đói, giảm nghèo

  Ngày 24 tháng 10 năm 2019

  Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực trong phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Yên đã giúp nhiều hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày