Chung tay cải cách hành chính

 • Mộc Châu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý Nhà nước

  Mộc Châu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý Nhà nước

  Ngày 23 tháng 04 năm 2018

  Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhu cầu của người dân, huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử đến 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và trường học trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Khoong chú trọng cải cách thủ tục hành chính

  Chiềng Khoong chú trọng cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 09 tháng 04 năm 2018

  Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, tạo thuận lợi cho các tổ chức và mọi người dân đến làm thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Công tác cải cách hành chính ở xã biên giới

  Công tác cải cách hành chính ở xã biên giới

  Ngày 03 tháng 04 năm 2018

  Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng ủy, chính quyền xã Chiềng Sơn (Mộc Châu) xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở xã được cải thiện, nâng lên rõ rệt, góp phần tạo môi trường thuận lợi, sự hài lòng của người dân khi giao dịch hành chính.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

  Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

  Ngày 01 tháng 03 năm 2018

  Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.

  Xem chi tiết
 • Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính cấp xã

  Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính cấp xã

  Ngày 23 tháng 02 năm 2018

  Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Chiềng Hắc đã đạt được kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng về cải cách hành chính của huyện Mộc Châu và được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

  Xem chi tiết
 • Dấu ấn cải cách hành chính

  Dấu ấn cải cách hành chính

  Ngày 06 tháng 02 năm 2018

  Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp, thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công các cấp. Đây là bước “đột phá” trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa để tổ chức, cá nhân đến làm việc, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày