Chung tay cải cách hành chính

 • Thị trấn Bắc Yên tập trung cải cách thủ tục hành chính

  Thị trấn Bắc Yên tập trung cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 24 tháng 01 năm 2019

  Thời gian qua, thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên) đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ, từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế

  Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế

  Ngày 17 tháng 01 năm 2019

  Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người), biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ngành tư pháp

  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ngành tư pháp

  Ngày 15 tháng 01 năm 2019

  Thời gian qua, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc thực hiện cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.

  Xem chi tiết
 • Đến năm 2021, ít nhất sáp nhập 16 huyện và 631 xã

  Đến năm 2021, ít nhất sáp nhập 16 huyện và 631 xã

  Ngày 10 tháng 01 năm 2019

  Bộ Nội vụ đã trao đổi với các cơ quan báo chí về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

  Xem chi tiết
 • Cần sự đột phá về cải cách thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp

  Cần sự đột phá về cải cách thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp

  Ngày 09 tháng 01 năm 2019

  Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị công bố Báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2018 tại Hà Nội, ngày 8/1.

  Xem chi tiết
 • Yên Châu tạo sự đồng thuận trong thực hiện sáp nhập bản, tiểu khu

  Yên Châu tạo sự đồng thuận trong thực hiện sáp nhập bản, tiểu khu

  Ngày 03 tháng 01 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Yên Châu đang tích cực triển khai kế hoạch sắp xếp và sáp nhập các bản, tiểu khu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày