Chung tay cải cách hành chính

 • Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

  Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

  Ngày 08 tháng 10 năm 2018

  Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi về xã Lóng Luông (Vân Hồ) tại bộ phận “một cửa” ở trụ sở UBND xã khá đông người dân đến liên hệ làm các thủ tục hành chính nhưng không có sự ồn ào mà lần lượt từng người được giải quyết công việc theo yêu cầu một cách nhanh chóng. Ông Vì Sự Nghiệp, bản Lóng Bon (xã Lóng Luông) chia sẻ: Hôm nay, tôi đến đây để chứng thực một số giấy tờ về đất đai, công việc được giải quyết nhanh chóng, nếu thủ tục còn thiếu được cán bộ tận tình hướng dẫn, giải quyết ngay trong ngày, chúng tôi rất hài lòng với cách làm việc của cán bộ tại bộ phận “một cửa” của xã.

  Xem chi tiết
 • Điện tử hóa, giảm gánh nặng báo cáo trong công tác xử lý vi phạm hành chính

  Điện tử hóa, giảm gánh nặng báo cáo trong công tác xử lý vi phạm hành chính

  Ngày 05 tháng 10 năm 2018

  Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 10/2015 quy định về chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4/10 tại Hà Nội.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

  Quỳnh Nhai sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

  Ngày 04 tháng 10 năm 2018

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với sự phát triển của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Sáp nhập các đơn vị trường học tại huyện Sông Mã

  Sáp nhập các đơn vị trường học tại huyện Sông Mã

  Ngày 01 tháng 10 năm 2018

  Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, năm 2018, huyện Sông Mã tiến hành kiện toàn, sắp xếp các đơn vị công lập trên địa bàn, trong đó có việc sắp xếp các đơn vị trường học.

  Xem chi tiết
 • Bắc Yên: Giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính

  Bắc Yên: Giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính

  Ngày 25 tháng 09 năm 2018

  Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện Bắc Yên đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ của 328 thủ tục thuộc 17 lĩnh vực, đạt 100% thủ tục hành chính cấp huyện. Huyện đang triển khai thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND xã Phiêng Ban, Song Pe, Mường Khoa và Thị trấn nhằm rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết các hồ sơ... 9 tháng qua, toàn huyện đã tiếp nhận 14.607 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 14.506 hồ sơ, bằng 99,3%; đang giải quyết 101 hồ sơ. Thời gian tới, huyện Bắc Yên tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, và từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính

  Chiềng Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính

  Ngày 17 tháng 09 năm 2018

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Xuân (Vân Hồ) đã tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày