Chung tay cải cách hành chính

 • Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính cấp xã

  Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính cấp xã

  Ngày 23 tháng 02 năm 2018

  Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Chiềng Hắc đã đạt được kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng về cải cách hành chính của huyện Mộc Châu và được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

  Xem chi tiết
 • Dấu ấn cải cách hành chính

  Dấu ấn cải cách hành chính

  Ngày 06 tháng 02 năm 2018

  Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp, thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công các cấp. Đây là bước “đột phá” trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa để tổ chức, cá nhân đến làm việc, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

  Xem chi tiết
 • Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng cải cách hành chính

  Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng cải cách hành chính

  Ngày 31 tháng 01 năm 2018

  Thời gian qua, tỉnh ta đã kịp thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thông tin liên lạc phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua đó, đã góp phần hiệu quả vào việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm soát, tạo sự công khai, minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính...

  Xem chi tiết
 • Năm 2017, cả nước đã tinh giản biên chế 33.459 viên chức, công chức

  Năm 2017, cả nước đã tinh giản biên chế 33.459 viên chức, công chức

  Ngày 19 tháng 01 năm 2018

  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đặt vấn đề cần đánh giá lại hiệu quả thực tế của việc thi nâng ngạch công chức xem thực chất thế nào, có hình thức hay không.

  Xem chi tiết
 • Thị trấn Sông Mã tập trung cải cách thủ tục hành chính

  Thị trấn Sông Mã tập trung cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 12 tháng 01 năm 2018

  Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, thị trấn Sông Mã (Sông Mã) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó, góp phần giải quyết kịp thời các giao dịch của cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Ngọn lửa cải cách hành chính!

  Ngọn lửa cải cách hành chính!

  Ngày 11 tháng 01 năm 2018

  Nhớ lại tháng 9/2017, khi Bộ Công Thương ra quyết định “lịch sử” cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ đã khiến nhiều người sửng sốt.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày