Chung tay cải cách hành chính

 • Tạ Bú thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn, bản

  Tạ Bú thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn, bản

  Ngày 12 tháng 04 năm 2019

  Thực hiện sự chỉ đạo về tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, Đảng ủy xã Tạ Bú (Mường La) đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp các thôn, bản, bảo đảm quy mô diện tích, dân số theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân.

  Xem chi tiết
 • Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công việc

  Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công việc

  Ngày 11 tháng 04 năm 2019

  Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu đã sử dụng thành thạo thư điện tử trong công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính, kế toán, tư pháp - hộ tịch, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức - đó là điểm nhấn quan trọng, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

  Xem chi tiết
 • Tổng điều tra dân số và nhà ở bằng smartphone

  Tổng điều tra dân số và nhà ở bằng smartphone

  Ngày 05 tháng 04 năm 2019

  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Hai hình thức thu thập thông tin sẽ được áp dụng lần đầu trong tổng điều tra dân số, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin, sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước

  Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước

  Ngày 04 tháng 04 năm 2019

  Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, nhằm đánh giá tổng quan về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước và có giải pháp cho công tác chỉ đạo điều hành để nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

  Xem chi tiết
 • Phiêng Ban làm tốt công tác cải cách hành chính

  Phiêng Ban làm tốt công tác cải cách hành chính

  Ngày 04 tháng 04 năm 2019

  Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết, xã Phiêng Ban (Bắc Yên) đã triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức đến giao dịch.

  Xem chi tiết
 • Quyết liệt thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính giấy tờ công dân

  Quyết liệt thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính giấy tờ công dân

  Ngày 27 tháng 03 năm 2019

  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án 896 và các bộ, ngành, địa phương phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày