Chung tay cải cách hành chính

 • Quỳnh Nhai: Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019

  Quỳnh Nhai: Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019

  Ngày 15 tháng 09 năm 2019

  Ngày 13/9, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019. Tham gia Hội thi có 16 đội, với 155 thí sinh, thuộc các xã, khối đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngành dọc, khối nội chính và khối cơ quan chuyên môn UBND huyện.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực TN&MT

  Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực TN&MT

  Ngày 12 tháng 09 năm 2019

  Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 1525/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đi vào hoạt động nền nếp, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

  Xem chi tiết
 • Mường Sại thực hiện hiệu quả công tác sáp nhập bản

  Mường Sại thực hiện hiệu quả công tác sáp nhập bản

  Ngày 26 tháng 08 năm 2019

  Đến hết tháng 7/2019, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành công tác sáp nhập 20 bản thành 8 bản; việc sáp nhập bản đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Tập huấn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa sổ hộ tịch

  Tập huấn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa sổ hộ tịch

  Ngày 20 tháng 08 năm 2019

  Ngày 20/8, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa sổ hộ tịch cho 30 học viên là cán bộ công chức thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã của huyện Quỳnh Nhai và Thành phố.

  Xem chi tiết
 • Trên 22.800 lượt thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

  Trên 22.800 lượt thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

  Ngày 13 tháng 08 năm 2019

  Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 7 tháng qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với 27 sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công các huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

  Xem chi tiết
 • Sắp xếp các điện lực tinh gọn, hoạt động hiệu quả

  Sắp xếp các điện lực tinh gọn, hoạt động hiệu quả

  Ngày 13 tháng 08 năm 2019

  Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc sáp nhập các điện lực huyện với điện lực khác gần kề, nhằm tối ưu hóa công tác quản trị doanh nghiệp về sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức của đơn vị, từ đầu năm 2019, Công ty Điện lực Sơn La đã nghiên cứu và xây dựng phương án sáp nhập điện lực các huyện, với mục tiêu giảm đầu mối bộ máy quản lý, giảm lực lượng lao động gián tiếp, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày