Chung tay cải cách hành chính

 • Lóng Luông đồng thuận trong sáp nhập bản

  Lóng Luông đồng thuận trong sáp nhập bản

  Ngày 15 tháng 05 năm 2019

  Thời gian qua, xã Lóng Luông (Vân Hồ) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận, thống nhất trong thực hiện sáp nhập bản, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò tự quản, tự chủ và huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

  Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

  Ngày 14 tháng 05 năm 2019

  Ngày 14/5, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước

  Nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước

  Ngày 30 tháng 04 năm 2019

  Năm 2018 là năm ghi nhận sự bứt phá của tỉnh Sơn La trong nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (viết tắt là PAPI). Tỉnh ta đã vươn lên xếp hạng thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017 và nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước.

  Xem chi tiết
 • Công bố Nghị quyết sáp nhập, Quyết định thành lập Chi bộ bản Tạ Búng

  Công bố Nghị quyết sáp nhập, Quyết định thành lập Chi bộ bản Tạ Búng

  Ngày 19 tháng 04 năm 2019

  Ngày 17/4, Đảng bộ xã Tạ Bú (huyện Mường La) đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập, Quyết định giải thể và thành lập Chi bộ bản Tạ Búng.

  Xem chi tiết
 • Sáp nhập bản, tiểu khu ở Tông Lạnh

  Sáp nhập bản, tiểu khu ở Tông Lạnh

  Ngày 16 tháng 04 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện Thuận Châu, xã Tông Lạnh đã tổ chức rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đủ các điều kiện và yếu tố khi sáp nhập bản, tiểu khu, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Tạ Bú thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn, bản

  Tạ Bú thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn, bản

  Ngày 12 tháng 04 năm 2019

  Thực hiện sự chỉ đạo về tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, Đảng ủy xã Tạ Bú (Mường La) đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp các thôn, bản, bảo đảm quy mô diện tích, dân số theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày