Thời sự - Chính trị

 • Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XV

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021

  Ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự Phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

  Xem chi tiết
 • Ban Dân tộc thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Ban Dân tộc thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021

  Ngày 25/11, đồng chí Lò Văn Thân, Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021

  Ngày 25/11, đồng chí Quàng Thị Xuyến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Công bố quyết định tổ chức công an xã chính quy

  Công bố quyết định tổ chức công an xã chính quy

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021

  Ngày 24/11, Công an Sơn La đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí tổ chức công an xã chính quy tại thành phố Sơn La.

  Xem chi tiết
 • Văn hóa - Nền tảng của phát triển bền vững

  Văn hóa - Nền tảng của phát triển bền vững

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021

  Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 có nhiều tham luận của các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh thành phố trong cả nước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của một số bản tham luận.

  Xem chi tiết
 • Thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015

  Thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021

  Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng 23/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, 100% ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày