Thời sự - Chính trị

 • Điểm mới về chính sách hỗ trợ của Nhà nước với doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Điểm mới về chính sách hỗ trợ của Nhà nước với doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Ngày 15 tháng 10 năm 2021

  Ngày 15/10/2021, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 chính thức có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

  Xem chi tiết
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

  Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

  Ngày 15 tháng 10 năm 2021

  Trước yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, ngày 16/10/1948 tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960) Ban Kiểm tra Trung ương Đảng được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

  Xem chi tiết
 • Quốc hội, Chính phủ đồng hành vì thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV

  Quốc hội, Chính phủ đồng hành vì thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV

  Ngày 15 tháng 10 năm 2021

  Chiều 14/10, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV.

  Xem chi tiết
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

  Ngày 15 tháng 10 năm 2021

  Chiều 14/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm cho 8 Đại sứ trong số 10 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2021 – 2024. Đây là các đại sứ được bổ nhiệm đầu tiên sau Đại hội XIII của Đảng.

  Xem chi tiết
 • Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân

  Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân

  Ngày 15 tháng 10 năm 2021

  Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và Ngày “Dân vận” 15/10 năm nay, cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

  Xem chi tiết
 • Hiểm họa từ các trang phim lậu

  Hiểm họa từ các trang phim lậu

  Ngày 15 tháng 10 năm 2021

  Năm 2004, Việt Nam trở thành thành viên Công ước Berne. Từ đó đến nay, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan, nghiêm khắc xử lý các hiện tượng vi phạm bản quyền.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày