Thời sự - Chính trị

 • An ninh văn hóa thời kỳ công nghệ số

  An ninh văn hóa thời kỳ công nghệ số

  Ngày 28 tháng 06 năm 2022

  An ninh văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho phát triển văn hóa bền vững, và là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia. Trong thời kỳ công nghệ số, với sự hỗ trợ của các thành tựu khoa học, việc lan tỏa các giá trị văn hóa trở nên nhanh chóng, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ an ninh văn hóa.

  Xem chi tiết
 • Lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Xuyên suốt lịch sử cách mạng của Đảng, của dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Đảng ta luôn xác định, báo chí cách mạng phải trở thành diễn đàn, cầu nối của Đảng với nhân dân, là “ý Đảng, lòng dân”.

  Xem chi tiết
 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Sơn La

  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Sơn La

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Ngày 27/6, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

  Xem chi tiết
 • Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH

  Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Ngày 27/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ 12, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự phiên họp có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.

  Xem chi tiết
 • Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng "không có vùng cấm"

  Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng "không có vùng cấm"

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Lịch sử hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây Đảng, coi đây là “nhiệm vụ then chốt”, trong đó, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ bảy

  Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ bảy

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Ngày 27/6, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì Hội nghị lần thứ bảy, khóa XI, đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày