Cải cách hành chính

 • Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Sau hơn 3 năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, huyện Bắc Yên đã tích cực triển khai, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 24 tháng 11 năm 2021

  Cải cách hành chính là khâu quan trọng hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp... những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức... Trong đó, Cải cách thủ tục hành chính là là một trong những nội dung quan trọng, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính năm 2021

  Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính năm 2021

  Ngày 23 tháng 11 năm 2021

  Ngày 23/11, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công

  Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công

  Ngày 18 tháng 11 năm 2021

  Ngày 18/11, UBND tỉnh Sơn La đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2021.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

  Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

  Ngày 18 tháng 11 năm 2021

  Những năm qua, xã Tân Hợp (Mộc Châu) luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  Xem chi tiết
 • Tân Lập thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

  Tân Lập thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

  Ngày 09 tháng 11 năm 2021

  “Cán bộ thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện nhanh gọn các thủ tục hành chính theo quy định”, đó là những nhận xét của người dân về các cán bộ tại bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày