Cải cách hành chính

 • Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

  Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

  Ngày 19 tháng 05 năm 2020

  Ngày 19/5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Tô Múa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Tô Múa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 19 tháng 05 năm 2020

  Nhiệt tình, trách nhiệm, cần mẫn là cảm nhận của chúng tôi về những cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa” của xã Tô Múa (Vân Hồ), góp phần giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc.

  Xem chi tiết
 • Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp

  Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp

  Ngày 18 tháng 05 năm 2020

  Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, gắn với việc thực hiện quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

  Cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

  Ngày 07 tháng 05 năm 2020

  Thủ tục hành chính công khai minh bạch; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa ngày càng tốt hơn, giảm thời gian chờ đợi của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác và giải quyết các thủ tục hành chính; kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Đó là những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

  Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

  Ngày 06 tháng 05 năm 2020

  Những năm qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Ngành NN&PTNT tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Ngành NN&PTNT tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Ngày 04 tháng 05 năm 2020

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các quyết định của UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày