Cải cách hành chính

 • Công tác cải cách hành chính ở Mường Giôn

  Công tác cải cách hành chính ở Mường Giôn

  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác cải cách hành chính, thời gian qua, UBND xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) đã tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác theo đúng theo quy định.

  Xem chi tiết
 • Thực hiện các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử

  Thực hiện các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử

  Ngày 08 tháng 07 năm 2020

  Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, những năm qua, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo các ngành tập trung các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chính quyền điện tử.

  Xem chi tiết
 • Mai Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý Nhà nước

  Mai Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý Nhà nước

  Ngày 07 tháng 07 năm 2020

  Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhu cầu của người dân, huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử đến 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2020

  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2020

  Ngày 18 tháng 06 năm 2020

  Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách tư pháp quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020.

  Xem chi tiết
 • Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

  Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

  Ngày 18 tháng 06 năm 2020

  Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, tỉnh ta đã tích cực triển khai và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm với lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

  Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

  Ngày 17 tháng 06 năm 2020

  Ngày 17/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; định hướng giai đoạn 2021-2030. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày