Cải cách hành chính

 • Phù Yên đặt mục tiêu thăng hạng chỉ số cải cách hành chính

  Phù Yên đặt mục tiêu thăng hạng chỉ số cải cách hành chính

  Ngày 09 tháng 03 năm 2022

  Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của huyện Phù Yên tăng 2 bậc, nhưng vẫn ở tốp cuối so với các huyện, thành phố. Trước hạn chế đó, Phù Yên tiếp tục đưa ra các giải pháp, khắc phục hạn chế, đặt mục tiêu thăng hạng trong năm 2022.

  Xem chi tiết
 • Khắc phục tồn tại, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC

  Khắc phục tồn tại, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC

  Ngày 03 tháng 03 năm 2022

  Liên tiếp trong hai năm (2019 và 2020), huyện Yên Châu là địa phương đứng thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thành phố của tỉnh. Tuy nhiên, năm 2021, chỉ số CCHC của huyện lại giảm hạng, đứng thứ 10/12 huyện, thành phố. Việc giảm thứ hạng khá xa đặt ra yêu cầu đối với Yên Châu phải quyết tâm thực hiện hơn nữa các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số này.

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

  Cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

  Ngày 02 tháng 03 năm 2022

  Năm 2021, Sở Giao thông Vận tải là đơn vị đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh của Sơn La, khẳng định sự quyết liệt, đột phá trong công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của nhân dân

  Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của nhân dân

  Ngày 24 tháng 02 năm 2022

  Năm qua, UBND xã Mường Sai, huyện Sông Mã đã nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

  Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

  Ngày 23 tháng 02 năm 2022

  Ngày 23/2, đồng chí Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022.

  Xem chi tiết
 • Đánh giá, xếp loại mức độ chính quyền số của các cơ quan

  Đánh giá, xếp loại mức độ chính quyền số của các cơ quan

  Ngày 22 tháng 02 năm 2022

  Thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, chấm điểm đánh giá đối với 32 cơ quan, đơn vị, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, 19 sở, ban, ngành của tỉnh và UBND 12 huyện, thành phố qua 5 chỉ số: Hạ tầng và nền tảng số; hoạt động chính quyền số; an ninh, an toàn mạng; đào tạo và phát triển nhân lực chính quyền số; kiến tạo thể chế.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày