Cải cách hành chính

 • Tăng cường thanh tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

  Tăng cường thanh tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

  Ngày 18 tháng 08 năm 2020

  Phòng Thanh tra - Khiếu tố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 5 cán bộ, kiểm sát viên, được sáp nhập từ tháng 2/2020, gồm 2 bộ phận trực thuộc là thanh tra và kiểm sát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Với khối lượng công việc nhiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cán bộ, kiểm sát viên luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

  Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

  Ngày 12 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Qua đó, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người, củng cố niềm tin của người dân với chính quyền các cấp.

  Xem chi tiết
 • Sốp Cộp cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân

  Sốp Cộp cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân

  Ngày 07 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, huyện Sốp Cộp đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục các lĩnh vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.

  Xem chi tiết
 • Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

  Ngày 06 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế các văn bản quy phạm pháp luật và công tác rà soát văn bản; cải cách tổ chức, bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... nâng cao năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá, chỉ số cải cách hành chính của Sở đứng thứ 11/20 và chỉ số hài lòng của người dân với cơ quan hành chính của Sở đứng thứ 2/20 các sở, ban, ngành của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập bản, tiểu khu ở Sốp Cộp

  Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập bản, tiểu khu ở Sốp Cộp

  Ngày 05 tháng 08 năm 2020

  Thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh về Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh, huyện Sốp Cộp đã triển khai theo kế hoạch, đảm bảo sau khi sáp nhập, các hoạt động vẫn được duy trì ổn định.

  Xem chi tiết
 • Dấu ấn 10 năm cải cách hành chính

  Dấu ấn 10 năm cải cách hành chính

  Ngày 31 tháng 07 năm 2020

  Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày