Cải cách hành chính

 • Cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

  Cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

  Ngày 13 tháng 04 năm 2022

  Hướng tới sự hài lòng của người dân, UBND xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả phòng họp không giấy

  Hiệu quả phòng họp không giấy

  Ngày 11 tháng 04 năm 2022

  Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã triển khai hệ thống phòng họp không giấy (e-Cabinet), góp phần giảm văn bản, giấy tờ hành chính; tiết kiệm chi phí; cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, xử lý công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng cải cách hành chính cấp xã

  Nâng cao chất lượng cải cách hành chính cấp xã

  Ngày 04 tháng 04 năm 2022

  Công tác cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

  Xem chi tiết
 • Đánh giá tiến độ, rà soát chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022

  Đánh giá tiến độ, rà soát chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022

  Ngày 01 tháng 04 năm 2022

  Ngày 31/3, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, rà soát chấm điểm chỉ số cải cách hành chính 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 9 tháng cuối năm 2022.

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính để phục vụ nhân dân

  Cải cách hành chính để phục vụ nhân dân

  Ngày 26 tháng 03 năm 2022

  Thời gian qua, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu luôn tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Mộc Châu nhiều cách làm hay, sáng tạo trong cải cách hành chính

  Mộc Châu nhiều cách làm hay, sáng tạo trong cải cách hành chính

  Ngày 12 tháng 03 năm 2022

  Với những giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, năm 2021 là năm thứ 8 liên tiếp, huyện Mộc Châu dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thành phố của tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày