Cải cách hành chính

 • Nỗ lực cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

  Nỗ lực cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

  Ngày 13 tháng 01 năm 2022

  Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nhằm đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh dựa vào sự tham gia của người dân; đánh giá mức độ hài lòng, phản ánh nguyện vọng của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Thực hiện tốt chỉ số PAPI cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

  Xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

  Ngày 04 tháng 01 năm 2022

  Năm 2021 khép lại với biết bao những khó khăn thách thức phải vượt qua, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh đã triển khai quyết liệt hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

  Xem chi tiết
 • Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Sau hơn 3 năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, huyện Bắc Yên đã tích cực triển khai, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 24 tháng 11 năm 2021

  Cải cách hành chính là khâu quan trọng hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp... những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức... Trong đó, Cải cách thủ tục hành chính là là một trong những nội dung quan trọng, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính năm 2021

  Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính năm 2021

  Ngày 23 tháng 11 năm 2021

  Ngày 23/11, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công

  Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công

  Ngày 18 tháng 11 năm 2021

  Ngày 18/11, UBND tỉnh Sơn La đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2021.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày