Cải cách hành chính

 • Thực hiện văn hóa công sở vì sự hài lòng của nhân dân

  Thực hiện văn hóa công sở vì sự hài lòng của nhân dân

  Ngày 04 tháng 10 năm 2022

  Nơi làm việc được bố trí khoa học, ngăn nắp; trang phục gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc; giao tiếp nhẹ nhàng, cởi mở... Là những kết quả tích cực trong việc thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách nền công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

  Ngày 29 tháng 09 năm 2022

  Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

  Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

  Ngày 27 tháng 09 năm 2022

  Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính đã thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2022 đối với Sở Tư pháp.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra CCHC tại UBND thành phố Sơn La

  Kiểm tra CCHC tại UBND thành phố Sơn La

  Ngày 26 tháng 09 năm 2022

  Ngày 26/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) đã thực hiện kiểm tra công tác CCHC và công tác nội vụ tại UBND thành phố Sơn La.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Thuận Châu

  Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Thuận Châu

  Ngày 21 tháng 09 năm 2022

  Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về CCHC đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC và công tác nội vụ tại UBND huyện Thuận Châu và các xã: Tông Lạnh, Chiềng Pha và thị trấn Thuận Châu.

  Xem chi tiết
 • Nhiều giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

  Nhiều giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

  Ngày 21 tháng 09 năm 2022

  Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI), ngành Giao thông Vận tải đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày