Biên phòng Sơn La

 • Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh phòng, chống ma túy

  Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh phòng, chống ma túy

  Ngày 02 tháng 02 năm 2021

  Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

  Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

  Ngày 16 tháng 12 năm 2020

  Đồn Biên phòng Chiềng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 11,5 km đường biên giới quốc gia với 5 cột mốc thuộc địa bàn các xã: Chiềng Sơn (Mộc Châu) và Tân Xuân (Vân Hồ). Địa bàn rộng, dân số không tập trung, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế và giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, vì vậy tình hình an ninh trật tự ở địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Những năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Xem chi tiết
 • “Lũy thép” nơi biên cương

  “Lũy thép” nơi biên cương

  Ngày 28 tháng 10 năm 2020

  Sơn La có hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào). Những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn biến hết sức phức tạp. Với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH ở khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn là "lũy thép" đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy nơi biên giới.

  Xem chi tiết
 • “Con nuôi đồn biên phòng” - Chắp cánh ước mơ con chữ

  “Con nuôi đồn biên phòng” - Chắp cánh ước mơ con chữ

  Ngày 19 tháng 10 năm 2020

  Đã nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới, tiếp sức, nuôi dưỡng ước mơ, nâng bước cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tới trường.

  Xem chi tiết
 • Chắp cánh ước mơ cho em đến trường

  Chắp cánh ước mơ cho em đến trường

  Ngày 14 tháng 09 năm 2020

  Những năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, kịp thời động viên con em các gia đình quân nhân học tập tốt; đồng thời chia sẻ khó khăn, giúp các em học sinh nghèo nơi biên giới có điều kiện đến trường.

  Xem chi tiết
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới

  Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới

  Ngày 08 tháng 09 năm 2020

  Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, nhất là cùng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày