Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

 • Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT

  Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

  Năm 2019, tỉnh ta được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) hơn 871,6 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo việc thực hiện dự toán KCB BHYT đúng quy định, cân đối nguồn quỹ. Đến hết tháng 9/2019, số chi sau giám định hơn 640 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí tạm thời chưa thanh toán 26 tỷ đồng), chiếm 73% dự toán năm 2019 được giao của địa phương, đảm bảo cân đối nguồn quỹ.

  Xem chi tiết
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng

  Bảo hiểm xã hội tỉnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng

  Ngày 24 tháng 10 năm 2019

  5 năm qua (2014-2019), Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) cơ quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

  Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

  Ngày 27 tháng 09 năm 2019

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung triển khai kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) ngày càng tốt hơn.

  Xem chi tiết
 • Tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

  Tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

  Ngày 18 tháng 09 năm 2019

  Từ năm 2011 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đều hoàn thành vượt kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao từ 2 - 9%; số nợ hàng năm dưới 2%. Với chủ đề thi đua năm 2019 “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác nghiệp vụ, riêng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu từ 1% trở lên.

  Xem chi tiết
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chương trình “Đêm hội trăng rằm”

  Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chương trình “Đêm hội trăng rằm”

  Ngày 13 tháng 09 năm 2019

  Tối 12/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

  Xem chi tiết
 • Ngành Bảo hiểm xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới

  Ngành Bảo hiểm xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới

  Ngày 29 tháng 08 năm 2019

  Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới liên quan đến nhiệm vụ của ngành; phát động triển khai hiệu quả phong trào thi đua, góp phần cùng địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày