Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

 • Cấp đầy đủ, kịp thời thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

  Cấp đầy đủ, kịp thời thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

  Ngày 27 tháng 10 năm 2020

  Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT); phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tham gia và được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc, khám chữa bệnh BHYT, nhất là cấp đầy đủ, kịp thời thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

  Xem chi tiết
 • Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

  Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

  Ngày 15 tháng 10 năm 2020

  Theo thống kê, số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn Thành phố chiếm hơn 56% dân số. Thu nhập, trình độ dân trí cao hơn hẳn các địa phương khác trong tỉnh, có nhiều điều kiện tiếp cận thông tin và tham gia BHXH tự nguyện, song hiện mới có hơn 1.700 người tham gia BHXH tự nguyện, 9 tháng năm nay chỉ tăng gần 490 người, đạt 52% kế hoạch năm 2020.

  Xem chi tiết
 • Niềm vui của người tham gia BHXH tự nguyện

  Niềm vui của người tham gia BHXH tự nguyện

  Ngày 20 tháng 07 năm 2020

  BHXH tự nguyện là chính sách ưu việt và nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất... Đó là những lợi ích thiết thực mang lại đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại huyện Yên Châu, đang có nhiều người lao động tham gia và cảm nhận được rõ rệt lợi ích.

  Xem chi tiết
 • Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

  Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

  Ngày 07 tháng 07 năm 2020

  Ngày 7/7, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2020

  Bảo hiểm xã hội tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2020

  Ngày 07 tháng 07 năm 2020

  Ngày 7/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2020.

  Xem chi tiết
 • Phối hợp thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

  Phối hợp thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

  Ngày 24 tháng 06 năm 2020

  Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, trực tiếp là sự phối hợp chặt chẽ giữa là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong giai đoạn 2017-2020, quyền lợi của người tham gia được giải quyết đầy đủ, kịp thời, tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân vào chế độ chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương...

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày