Yên Châu trồng trên 1.100 cây phân tán nhân dịp đầu xuân Tân Sửu

Ngày 21 tháng 02 năm 2021

Trong dịp ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây" xuân Tân Sửu năm 2021, các xã Chiềng Sàng, Chiềng Tương, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Hặc, Tú Nang, Yên Sơn của huyện Yên Châu đã trồng được trên 1.100 cây phân tán gồm: Nhãn, bơ, xoài, ban, bồ đề, đào tại các khu di tích lịch sử và trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 

 

Cán bộ huyện Yên Châu ra quân trồng cây tại Khu di tích lịch sử thành lập Chi bộ huyện Yên Châu (xã Mường Lựm)

 

Những năm qua, huyện Yên Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực việc trồng cây xanh, trồng hoa ở các khuôn viên gia đình, các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng. Lựa chọn những cây trồng phù hợp, tổ chức chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng; khuyến khích nhân dân phát triển trồng rừng sản xuất ở những nơi có điều kiện, phù hợp với quy hoạch đất lâm nghiệp, quan tâm chăm sóc, bảo vệ nâng cao chất lượng rừng. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt trên 48%.

 

Tìm kiếm theo ngày