Yên Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Ngày 30/9, UBND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn huyện.Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn huyện Yên Châu.

Ảnh: Hoàng Dương (TTTT-VH Yên Châu)

 

Sau 10 năm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Châu đã đạt được kết quả tích cực, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi; cơ sở vật chất thiết yếu được đầu tư. Đến nay, toàn huyện đã đầu tư gần 760 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 78 tỷ đồng và tự nguyện hiến 15.700 m2 đất và hàng nghìn ngày công để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp trên 130 km đường giao thông nông thôn, 11 công trình thủy lợi, 50 công trình nhà văn hóa, 14 công trình trạm y tế, 27 công trình nước sạch... Bên cạnh đó, huyện  tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn hướng đến xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân… Hiện, toàn huyện có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động chiếm 94%; 14/14 xã, 175/187 bản có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 35,6%...


Thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung xây dựng nông thôn mới tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy lợi thế của địa phương, huy động mọi nguồn lực, thực hiện vững chắc các tiêu chí với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…Lãnh đạo huyện Yên Châu trao Giấy khen cho các tập thể.

Ảnh: Hoàng Dương (TTTT-VH Yên Châu)


Nhân dịp này, UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Tìm kiếm theo ngày