Yên Châu thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Ngày 17 tháng 07 năm 2019

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Châu được triển khai đồng bộ, hiệu quả, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào.Người dân bản Khấu Khoang, xã Mường Lựm trồng chanh leo thay thế các cây trồng kém hiệu quả.


Là huyện vùng cao biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 82%, những năm qua, huyện Yên Châu luôn xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, huyện Yên Châu đã huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc như: Chương trình 135, Quyết định 102, Quyết định 18 của Chính phủ... đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các chương trình, dự án, mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đặc biệt, là việc đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt, xây dựng nhà văn hóa, lớp học; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định; hỗ trợ cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các xã có bản đặc biệt khó khăn thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn là người DTTS; thực hiện hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tạo điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng để phát triển sản xuất. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã cứng hoá 2 tuyến đường đến trung tâm xã, tổng chiều dài 13,9 km; cải tạo, nâng cấp 24 tuyến đường đến bản, liên bản; đầu tư 229 tuyến đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND, với tổng chiều dài 130,5 km; xây dựng, bảo dưỡng 25 nhà văn hoá, 1 kênh mương, 1 nhà lớp học, kinh phí thực hiện trên 49 tỷ đồng; hơn 17.900 lượt hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 483 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất.


Từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS sinh sống đã có bước thay đổi căn bản, kinh tế nhiều thành phần từng bước phát triển, đặc biệt là các HTX được thành lập ngày càng nhiều, hoạt động hiệu quả. Các vùng đã hình thành cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều sản phẩm xây dựng được thương hiệu, phục vụ xuất khẩu như: xoài, chuối, mận hậu, chanh leo... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS của huyện giảm bình quân 2,5-3%. Yên Châu đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 14 tiêu chí, 11 xã đạt 5-9 tiêu chí; 100% xã đã có đường ô-tô đến trung tâm; 98% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; hệ thống thuỷ lợi và nước sinh hoạt được đầu tư, phục vụ sản xuất và đời sống của bà con; 100% các xã, thị trấn có trạm y tế, trường tiểu học, nhà mẫu giáo; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường...


Xã biên giới Phiêng Khoài có 30 bản với gần 3.000 hộ, trên 60% là đồng bào DTTS, được sự quan tâm của tỉnh, huyện, Đảng bộ, chính quyền xã đã vận động đồng bào thay đổi tập quán canh tác, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tiềm năng, thế mạnh từng vùng và mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, 100% số bản đồng bào DTTS đã có đường ô-tô, 8/12 tuyến đường liên bản được bê-tông hóa; 22/23 bản có lớp học cắm bản được đầu tư xây dựng kiên cố; 23/23 bản có nhà văn hóa, y tá bản... Từ năm 2014 đến nay, hơn 850 hộ nghèo DTTS được hỗ trợ cây giống, nông cụ cầm tay, kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Nhiều hộ DTTS đã cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao, như nhãn, xoài, mận hậu, chanh leo...; duy trì thâm canh cây chè, cà phê kết hợp đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi... Toàn xã hiện có 1.950 ha cây ăn quả, trên 350 ha cây chè, cà phê; 10.700 con gia súc và gần 56.000 gia cầm; 4 HTX nông nghiệp chế biến chè và sản xuất hoa quả sạch, an toàn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,87%/năm, hiện chỉ còn 38%; thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm.


Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS ở Yên Châu đã và đang góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo động lực quan trọng đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày