Yên Châu phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Những năm qua, huyện Yên Châu đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân các xã đạt 9,35 tiêu chí/xã về xây dựng NTM.Người dân xã Sặp Vạt thu hoạch chuối.


Huyện Yên Châu đã xây dựng lộ trình, kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Qua đó, tạo sự đồng thuận và tự nguyện của người dân trong tham gia góp công, góp sức, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cấp hội phát động nhiều phong trào thi đua như: “Thanh niên chung tay xây dựng NTM”, “Phụ nữ Yên Châu chung tay xây dựng NTM”, “Cựu chiến binh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”... đã làm thay đổi nhận thức của hội viên, đoàn viên, từ đó chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM.


Với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, huyện Yên Châu đã chỉ đạo các xã tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với điều kiện từng xã, triển khai hiệu quả các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giảm dần diện tích trồng cây lương thực trên đất dốc chuyển sang trồng cây ăn quả như: xoài, chuối, nhãn, mận... đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã phối hợp với Viện nghiên cứu rau quả xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả như: Mô hình trồng nhãn, xoài ghép, xoài tròn trên địa bàn các xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt; mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tại xã Chiềng Đông với quy mô 112 ha; dự án trồng cây ăn quả tại bản Lao Khô 1, với 110 ha gắn với du lịch sinh thái. Phối hợp với Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc thực hiện tốt mô hình liên kết trồng 10 ha cây chanh leo tại xã Mường Lựm. Thực hiện chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, cung ứng ra thị trường 545 tấn quả; 111,5 tấn rau; 81,8 tấn lợn thịt và lợn giống thương phẩm. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, xuất khẩu nông sản ra thị trường nước ngoài. Từ năm 2017 đến nay, Yên Châu đã xuất khẩu 771,8 tấn xoài tượng da xanh, 137 tấn nhãn, 195 tấn chuối, 266 tấn mận hậu, 110 tấn chanh leo. Tổ chức kiểm tra, khảo sát cấp mã số vùng trồng cho 65 ha nhãn và 14,7 ha xoài; nâng tổng diện tích cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng của huyện lên 100 ha. Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới ẩm và công cụ sản xuất cho 14 HTX với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Hướng dẫn nhân dân chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh theo mô hình tổ hợp tác, HTX, hiện, toàn huyện có 41 HTX. Năm 2018, có 9 HTX cây ăn quả được cấp Giấy chứng nhận VietGAP với trên 175 ha. Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều toàn huyện xuống còn 35,6% (giảm 3,68% so với năm 2017).


Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huyện đã lồng ghép các chương trình dự án, huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp để tu sửa, xây dựng 1 trạm y tế xã, 37 nhà văn hóa, 1 công trình chợ nông thôn, 7 cầu treo, 155 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, các công trình đường giao thông và thủy lợi với tổng mức đầu tư trên 520 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, riêng đường giao thông nông thôn đã thi công 172 tuyến đường với tổng chiều dài trên 111 km, kinh phí thực hiện hơn 143 tỷ đồng; 14/14 xã có đường giao thông đi được 4 mùa.


Qua thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường trong toàn huyện đã có bước chuyển tích cực. Đến thời điểm này, toàn huyện có 4 xã đạt tiêu chí về trường học và 3 xã đạt tiêu chí giáo dục; 7/14 xã đạt chuẩn tiêu chí y tế; 2 xã đạt tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện, huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM là Viêng Lán và Chiềng Pằn; có 1 xã hoàn thành 10-14 tiêu chí; 11 xã hoàn thành 6-9 tiêu chí; không có xã hoàn thành dưới 6 tiêu chí.


Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 1 xã về đích NTM, có ít nhất 50% số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, huyện Yên Châu tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương tập trung triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của nhân dân. Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.


Tìm kiếm theo ngày