Yên Châu chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân tham gia thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn ở huyện Yên Châu có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống hạ tầng cơ sở ngày càng khang trang; đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

 

 

Mô hình trồng rau của người dân xã Chiềng Pằn (Yên Châu).

 

Xác định công tác tuyên truyền góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Văn hóa duy trì chuyên mục “Yên Châu chung tay xây dựng NTM” phát trên sóng truyền thanh, truyền hình của huyện vào thứ 4 hằng tuần, bằng tiếng phổ thông và tiếng Thái; phát hành 36 chuyên mục, 72 tin và 36 bài, phóng sự phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát 252 cuốn sách hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM, 434 tờ tranh tuyên truyền, 83 quyển lịch, 20 quyển tài liệu Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cho các xã trên địa bàn huyện. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chung sức xây dựng NTM. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM. Trong đó, Huyện Đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở thành lập 15 đội thanh niên tình nguyện, hơn 500 ĐVTN tham gia xây dựng NTM; tổ chức 8 đội thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; vận động xây dựng 70 công trình vệ sinh tại xã Chiềng Khoi. Hội Nông dân huyện tổ chức 10 đợt ra quân thu gom rác thải, trồng cây, trồng hoa ven các tuyến đường nội bản; xây dựng 3 nhà văn hóa bản; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hơn 100 hộ ở các xã: Chiềng Khoi, Tú Nang, Phiêng Khoài xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc; tổ chức 2 hội thảo, tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả và cây măng tây; nhận quỹ ủy thác cho 1.568 lượt hội viên, nông dân vay vốn từ các ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế. Hội phụ nữ các cấp xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; duy trì hoạt động mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vỏ hộp thuốc trừ cỏ, trừ sâu; đào hố rác tại gia đình. Phát động phong trào “Bảo vệ nguồn nước, hạn chế sử dụng túi ni lông, chất thải nhựa”.

 

Đến nay, đổi thay rõ nét nhất ở huyện Yên Châu là hạ tầng cơ sở được đầu tư, nâng cấp; hệ thống điện, đường, trường, trạm được củng cố, tu bổ, làm mới khang trang, phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây mới 37 công trình; trong đó có 8 công trình giao thông, 4 công trình thủy lợi, 1 công trình điện, 1 công trình trường học, 11 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 7 công trình nước sạch, 1 công trình môi trường và 4 công trình khác với tổng kinh phí 148 tỷ đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 145 tỷ đồng còn lại của nhân đân đóng góp. Cùng với xây dựng hạ tầng cơ sở, huyện phân bổ hơn 2 tỷ đồng vốn sự nghiệp triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh; tiếp tục ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp... Từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đạt mức thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm, như: Mô hình trồng cây ăn quả ở các xã: Tú Nang, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng; mô hình nuôi lợn ở xã Lóng Phiêng và Yên Sơn; mô hình trồng rau ở các xã: Sặp Vạt, Chiềng Đông, Chiềng Pằn… Khuyến khích thành lập mới 5 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; đến nay, toàn huyện có 51 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu nhập bình quân của thành viên và lao động làm việc thường xuyên đạt 55 triệu đồng/người/năm.

 

Đến xã Chiềng Khoi, cảm nhận rõ nhất là những con đường liên xã, liên bản, đường nội đồng, hệ thống kênh mương được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương và phục vụ sản xuất. Ông Mè Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để đạt được mục tiêu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong năm 2020, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư; nguồn vốn sản xuất nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, đến nay toàn xã có gần 10 km trục đường bản, liên bản được cứng hóa; hơn 85% kênh mương được kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 6/6 bản được công nhận và giữ vững danh hiệu bản văn hóa; tỷ lệ lao động có việc làm và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 94,6% số hộ có nhà đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nhà ở dân cư.

 

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện Yên Châu đạt bình quân 11,71 tiêu chí/xã, có 3 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM gồm: Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Sàng. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để huyện Yên Châu tiếp tục phát huy các nguồn lực, huy động nhân dân đồng sức, đồng lòng xây dựng NTM.

Tìm kiếm theo ngày