Xúc tiến hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân

Ngày 22 tháng 04 năm 2019


Cử tri đề nghị: Sớm triển khai Dự án xây dựng Cảng cá tại Bến phà Vạn Yên (Tân Phong, huyện Phù Yên), tạo thuận lợi cho bà con nhân dân trao đổi hàng hóa, thủy sản.


UBND tỉnh trả lời: Bến phà Vạn Yên thuộc bản Liếm, xã Tân Phong, huyện Phù Yên, nằm trên QL43 tại km27, do Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý và uỷ quyền cho Sở Giao thông vận tải Sơn La thực hiện công tác quản lý tại địa phương. Hiện nay, Bến phà đang phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến QL43. Việc đầu tư xây dựng Cảng, tạo thuận lợi cho bà con nhân dân trao đổi hàng hoá, thuỷ sản tại khu vực Vạn Yên là cần thiết, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Bến phà Vạn Yên. Do nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phân bổ cho các nhiệm vụ chi, không còn khả năng hỗ trợ để đầu tư dự án, đề nghị UBND huyện Phù Yên nghiên cứu thực hiện đầu tư Cảng cá tại Bến phà Vạn Yên theo hình thức xã hội hóa hoặc sử dụng nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ đầu tư.  


Cử tri đề nghị: Báo cáo kết quả điều chỉnh, bổ sung đoạn tuyến Km24+100 đến Km25+100 (đoạn trung tâm xã Nậm Ty nối tiếp đến trung tâm xã Chiềng Phung, dài khoảng 1km) vào dự án đường giao thông đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung, Chiềng En.


UBND tỉnh trả lời: Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đường đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung và Chiềng En, huyện Sông Mã. Theo đó, đã bổ sung đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ Km24+94m -:- Km25 (đoạn qua trung tâm xã Nậm Ty) vào dự án đường giao thông đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung, Chiềng En, giá trị dự toán bổ sung 4.230 triệu đồng. Ngày 24/8/2018, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công xây lắp với đơn vị trúng thầu. Ngày 29/8/2018, nhà thầu đã khởi công thi công xây dựng đoạn tuyến bổ sung Km24+94m -:- Km25 (trung tâm xã Nậm Ty), thời gian thi công 120 ngày. Như vậy, kiến nghị của cử tri huyện Sông Mã về bổ sung đoạn trung tâm xã Nậm Ty (Km24+94m -:- Km25) vào dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung, Chiềng En đã được giải quyết xong.


Cử tri đề nghị: Hỗ trợ kinh phí (khoảng 30 tỷ đồng) khắc phục ngay một số tuyến đường trên địa bàn huyện Vân Hồ bị ảnh hưởng mưa lũ.


UBND tỉnh trả lời: Theo đề nghị của UBND các huyện bị ảnh hưởng của đợt thiên tai mưa lũ từ ngày 10 đến 14/10/2017, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 597/TTr-UBND ngày 25/10/2017 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và trên địa bàn huyện Vân Hồ nói riêng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách Trung ương được hỗ trợ còn hạn chế, trên địa bàn huyện Vân Hồ đang ưu tiên thực hiện 3 điểm sắp xếp dân cư gồm: Điểm bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Un, bản Co Hó - bản Tàu Dàu, xã Song Khủa; bản Pưa Lai, xã Suối Bàng với tổng vốn đầu tư 41,6 tỷ đồng. Hiện nay, các tuyến đường bị ảnh hưởng mưa lũ đợt tháng 10/2017, UBND huyện Vân Hồ đã chủ động hót sụt khắc phục, đảm bảo giao thông. Trên cơ sở khả năng cân đối vốn, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đề nghị UBND huyện Vân Hồ xem xét đề xuất triển khai trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.  


Cử tri đề nghị: Khẩn trương hoàn thành Dự án lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


UBND tỉnh trả lời: Dự án đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 và tổ chức công bố kết quả Dự án tại Hội nghị ngày 15/8/2018. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao kết quả (sản phẩm của Dự án) cho UBND Thành phố, UBND các huyện: Mai Sơn, Thuận Châu để tổ chức triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước ngoài thực địa, bàn giao cho chính quyền cấp xã tổ chức quản lý, bảo vệ mốc giới và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước; đảm bảo nguồn nước cấp cho các nhà máy phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực Thành phố và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mai Sơn.


Huy Ngoan (tổng hợp)

Tìm kiếm theo ngày