Xây dựng thị trấn Hát Lót “sáng, xanh, sạch, đẹp”

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị huyện Mai Sơn và sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, nhân dân thị trấn Hát Lót trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng đô thị loại IV theo lộ trình đã đề ra... Những ngày này, về thị trấn Hát Lót từ các tuyến phố, con đường đến ngõ xóm đều phong quang, sạch đẹp, đánh dấu sự thay đổi của một đô thị mới.

                                       


Công viên thị trấn Hát Lót được chỉnh trang.

             

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót, cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền thị trấn xác định việc nâng cấp thị trấn Hát Lót thành đô thị loại IV là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, tháng 8/2016, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị quyết số 16 về lãnh đạo việc thực hiện đề án nâng cấp thị trấn Hát Lót thành đô thị loại IV, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho các tiểu khu, bản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thị trấn.

             

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Mai Sơn, thực hiện Đề án, thị trấn Hát Lót có những thuận lợi cơ bản đó là đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị được huyện quan tâm; kinh tế của thị trấn luôn duy trì mức độ phát triển khá; công tác quản lý trật tự đô thị từng bước đi vào nề nếp, văn minh đô thị đã dần chuyển biến tích cực... Song, để đạt đô thị loại IV, thị trấn cần bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí như: xây dựng các tuyến phố văn minh, tuyến đường kiểu mẫu; công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; hệ thống chiếu sáng, cây xanh đô thị, không gian công cộng cho nhân dân, công trình hạ tầng thoát ngập trong đô thị... Trên cơ sở nhận định, đánh giá các tiêu chí, hằng năm, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn hợp lý, có thứ tự ưu tiên để đầu tư các dự án quan trọng. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp phụ trách từng mảng công việc theo Nghị quyết đã đề ra. Đôn đốc kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý đô thị, về nếp sống văn minh đô thị; kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng, san ủi đất trái phép, sai quy hoạch nhất là khu dân cư đô thị, các tuyến đường chính; lựa chọn một số tiểu khu để phát động đăng ký xây dựng tuyến phố, tuyến đường kiểu mẫu…

             

Nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đến nay, nhiều công trình hạ tầng, các tuyến đường giao thông, vỉa hè, mương thoát nước xuống cấp đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng, nạo vét và sửa chữa. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư 9 hạng mục công trình, như: Vườn hoa, vỉa hè, hệ thống thoát nước... đô thị có nhiều đổi thay. Cùng với đó, thị trấn luôn làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang giao thông, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, phát triển thương mại dịch vụ, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang nâng cấp đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

             

Bên cạnh việc xây dựng, chỉnh trang đô thị, Đảng ủy thị trấn cũng định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, như: Sửa chữa máy móc, thiết bị, ô tô, xe máy, điện lạnh, điện dân dụng, may mặc, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân. Đồng thời, vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn  quả, nâng thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/ha. Năm 2020, trên địa bàn thị trấn có 101 công ty, doanh nghiệp; 14 HTX và  832 hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả; tổng doanh thu từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ước trên 152 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước đạt 36,6 tỷ đồng, vượt 22% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; thu nhập bình quân ước đạt 42 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%.

             

Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Hát Lót tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, tạo cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, bền vững và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc.

Tìm kiếm theo ngày