Xây dựng, phát triển thương hiệu cho 12 sản phẩm nông sản

Ngày 13 tháng 07 năm 2018

Thời gian qua, tỉnh ta đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, an toàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sở hữu trí tuệ; khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.


 

Sản phẩm chè Tà Xùa (Bắc Yên) của Công ty TNHH Trà và đặc sản Tây Bắc được công nhận thương hiệu.

 

Đến nay, đã có 9 sản phẩm nông sản của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ gồm: 3 chỉ dẫn địa lý cho chè shan tuyết Mộc Châu, quả xoài tròn huyện Yên Châu, cà phê Sơn La; 4 nhãn hiệu chứng nhận cho chè ôlong Mộc Châu, rau an toàn Mộc Châu; nhãn Sông Mã, cam Phù Yên và 2 nhãn hiệu tập thể cho mật ong Sơn La, chè Tà Xùa, Bắc Yên. Hiện, toàn tỉnh đang tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu cho 12 sản phẩm gồm: bơ Mộc Châu, chanh leo tím Sơn La, mận hậu Sơn La, rau an toàn Sơn La, na Mai Sơn, sơn tra Sơn La, khoai sọ Thuận Châu, chè shan Thuận Châu, chuối Yên Châu, nếp Mường Và, Sốp Cộp, cá sông Đà Sơn La, cá tầm Sơn La.


Thu Thảo (CTV)

Tìm kiếm theo ngày