Xây dựng nông thôn mới ở Yên Hưng

Ngày 17 tháng 05 năm 2019

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân được hưởng thụ” và “nhân dân thực hiện, Nhà nước hỗ trợ” trong xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hưng (Sông Mã) đã nỗ lực từng bước đạt các tiêu chí, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.Trường Tiểu học xã Yên Hưng (Sông Mã) được đầu tư xây dựng khang trang.


Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới; xây dựng các kế hoạch, thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, ưu tiên thực hiện những công việc dễ trước, tập trung thực hiện các tiêu chí mang tính thiết thực đối với người dân, như: Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đường giao thông nông thôn...; phát huy mọi nguồn lực tại chỗ; đồng thời, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư bê tông hóa đường nội bản, liên bản, chỉnh trang, cải tạo tường rào, cổng ngõ, xây dựng các công trình chăn nuôi hợp vệ sinh...; yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và mọi hoạt động. Đặc biệt, khuyến khích nhân dân các dân tộc tích cực phát triển kinh tế, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương. Khuyến khích, động viên nhân dân tham gia hiến kế, tự nguyện hiến đất, góp công, chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tự nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, xã, bản văn hóa...


Thông qua thực hiện các tiêu chí, diện tích cây ăn quả của Yên Hưng đã đạt khoảng 600 ha (gần 500 ha nhãn, hơn 100 ha xoài và cây ăn quả khác). Vụ nhãn năm 2018, cả xã ước đạt sản lượng trên 500 tấn quả, thu lợi khoảng 10 tỷ đồng; duy trì và phát triển đàn vật nuôi gần 10.000 con gia súc, trên 300 đàn ong; số hộ có thu nhập cao ở Yên Hưng ngày một tăng (120 hộ thu từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/năm). Từ các nguồn vốn hỗ trợ, Yên Hưng đã xây dựng mới và cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, cơ sở hạ tầng với gần 30 tỷ đồng; bê tông hoá 16 tuyến giao thông nội bản dài gần 9 km; huy động hơn 3.200 ngày công tu sửa và kiên cố hóa 42 tuyến kênh mương dài gần 30 km, đảm bảo đủ nước tưới cho 245 ha lúa 2 vụ... (Yên Hưng đã đạt tiêu chí thuỷ lợi; đang từng bước đạt tiêu chí giao thông).


Công tác văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 98,6%, học sinh chuyển cấp 99,5%, cả 3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 29% (đạt tiêu chí lao động có việc làm); 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; trên 98% số hộ được xem truyền hình; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Hiện, xã có 5 bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”, 60% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.


Đến thời điểm này, Yên Hưng đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; những tiêu chí khó thực hiện, như: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư..., xã đang tập trung mọi nguồn lực nỗ lực thực hiện. Yên Hưng sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho bà con; chỉ đạo các đoàn thể tín chấp vốn tín dụng chính sách để hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt thêm các tiêu chí theo kế hoạch.


Tìm kiếm theo ngày