Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng III

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Trở lại xã Sập Xa (Phù Yên), chúng tôi nhận thấy trụ sở xã, trường học được xây dựng khang trang; tuyến đường về một số bản được đổ bê tông... Tạo nên diện mạo mới cho xã vùng III của huyện.

 

 

 

Một góc Trung tâm xã Sập Xa (Phù Yên).

                 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Sập Xa đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các bản để hướng dẫn, đôn đốc triển khai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM; chỉ đạo các bản đưa nội dung thực hiện tiêu chí xây dựng NTM vào quy ước, hương ước để người dân thực hiện... Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Biến, Bí thư đảng ủy xã Sập Xa cho biết: Vào ngày thứ 7 hằng tuần, xã huy động cán bộ, công chức, chia thành các tổ về cơ sở cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn... vừa khích lệ, động viên người dân tham gia phong trào, đồng thời nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Đến nay, xã đạt 9/19 tiêu chí NTM.

                 

Xác định phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng, tạo động lực thực hiện các tiêu chí khác, xã đã hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế... Hiện các tổ chức đoàn thể xã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hơn 20,9 tỷ đồng cho 468 hộ dân vay đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với đó, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các dự án giảm nghèo và NTM, hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân phát triển sản xuất. Hằng năm, người dân thâm canh hơn 500 ha cây lương thực có hạt; chăm sóc gần 80 ha cây ăn quả; nhận khoanh nuôi, bảo vệ 762 ha rừng, mỗi năm được chi trả trên 300 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, tập trung phát triển chăn nuôi, với hơn 3.600 con gia súc và 17.000 con gia cầm... Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm từ 36% năm 2015 xuống còn 28,7% năm 2019.

                 

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, từ năm 2015 đến nay, với tổng kinh phí đầu tư 16 tỷ đồng, xã đã đầu tư xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng. Riêng đường giao thông, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp tiền và hàng nghìn ngày công lao động, đổ bê tông 5,9 km đường giao thông nội xã. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ, với 6 công trình đập đầu mối kiên cố; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hoàn thành phổ cập giáo dục THCS; an ninh trật tự được giữ vững...

                 

Là một trong những bản đầu tiên của xã thực hiện đổ bê tông các tuyến đường nội bản, bản Xa (Sập Xa) đã tổ chức họp bà con, bàn bạc, thống nhất cách làm. Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp 70.000 đồng/nhân khẩu và hơn 300 ngày công lao động để bê tông hóa gần 400 m đường nội bản. Nhờ đó, bà con đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa thuận lợi hơn.

                 

Thời gian tới, xã Sập Xa tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được; tăng cường đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, kênh mương thủy lợi và một số công trình trọng điểm; tập trung nguồn lực phấn đấu đến hết năm 2020 đạt thêm 2 tiêu chí về văn hóa và trường học. Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, xã Sập Xa rất mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... giúp xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Tìm kiếm theo ngày