Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Hang Chú

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

Sau gần 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hang Chú (Bắc Yên) đã hoàn thành 10/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế và an ninh trật tự xã hội.Đường giao thông nông thôn bản Pa Cư Sáng A được bê tông hóa.


Để thực hiện Chương trình hiệu quả, xã Hang Chú đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức từ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp bản, chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội... để nhân dân hiểu ý nghĩa, mục đích của Chương trình. Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước để nhân dân học tập, làm theo. Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã ưu tiên các tiêu chí dễ đạt, chỉ tiêu dễ thực hiện, vốn đầu tư ít. Chú trọng công tác vận động nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp công sức tiền của và vật chất. Thực hiện Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh (nay là Nghị quyết 77), từ năm 2017 đến nay, xã Hang Chú đã bê tông hóa 6 tuyến đường nội bản, tổng chiều dài trên 3,2 km, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ hơn 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã đã linh hoạt lồng ghép các chương trình, dự án khác như: Chương trình 135, 30a, dự án giảm nghèo thuộc hợp phần ngân sách phát triển xã… vào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2017, xã đã cải tạo 1 tuyến đường dài 13,4 km, sửa chữa 1 công trình nước sinh hoạt, hỗ trợ hộ nghèo khai hoang 10,4 ha ruộng bậc thang, thực hiện 6 tiểu dự án với 38 hộ được hỗ trợ gần 20 con bò, hỗ trợ 84 con dê nuôi luân chuyển, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Về phát triển kinh tế xã, tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân cải tạo ruộng trồng lúa nương, sang trồng lúa ruộng; phát triển chăn nuôi đại gia súc làm hàng hóa, trồng thảo quả dưới tán rừng để tăng thu nhập. Hiện, toàn xã có 10 ha lúa ruộng, 34 ha cây thảo quả đã cho thu hoạch, trên 4.400 con gia súc, hơn 9.000 con gia cầm… Lĩnh vực văn hóa - y tế - giáo dục có nhiều tiến bộ, xã duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn y tế xã, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được bảo đảm. Nhân dân các thôn, bản tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...


Ông Hờ A Dua, Chủ tịch UBND xã Hang Chú cho biết: Hang Chú vẫn là xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm đến 44,2%; thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 8 triệu đồng/năm; hệ thống đường giao thông nông thôn còn có nhiều hạn chế. Với lợi thế đất lâm nghiệp rộng, xã đã đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, hỗ trợ cây giống để người dân đẩy mạnh phát triển trồng cây lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã trồng mới hơn 40 ha rừng trồng các loại; chăm sóc tốt diện tích rừng được giao, kết hợp trồng cây thảo quả dưới tán rừng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh sẵn có ở địa phương nhằm tăng thu nhập cho nhân dân; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh môi trường thôn bản, di dời chuồng trại và cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh, đào hố rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, xã đã cử cán bộ công chức tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận... Năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí môi trường, nhà ở dân cư và hệ thống tổ chức chính trị xã hội.


Thời gian tới, xã Hang Chú tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người dân về chủ trương, ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng nông thôn mới. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển chung. Tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa các nguồn thu, nguồn lực sẵn có trên địa bàn, huy động đóng góp của dân. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của huyện để thu hút các chương trình, dự án vào đầu tư trên địa bàn, tạo động lực thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà địa phương đã đề ra. Xây dựng nông thôn mới dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hang Chú đang dần khởi sắc.


Thu Thảo (CTV)

Tìm kiếm theo ngày