Xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

Trong Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành một trong những động lực phát triển du lịch vùng trung du miền núi Bắc Bộ được xác định là mục tiêu cơ bản, tạo ra khu du lịch cấp quốc gia có tính chất sinh thái, văn hóa với các loại hình du lịch đa dạng; khu vực trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La và là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông sau khi triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, dự báo về tốc độ đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh chóng, cùng với tính chất quan trọng của khu du lịch mang tầm quốc gia, việc xây dựng và phát triển huyện Mộc Châu thành thị xã là rất cần thiết.

 

 

 

Toàn cảnh thị trấn Mộc Châu.    

 

Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, cho biết: Xác định, xây dựng thị xã Mộc Châu là nhiệm vụ khó nhưng rất quan trọng của nhiệm kỳ tới, huyện đã chỉ đạo quyết liệt đến các ban, ngành chức năng trong quá trình triển khai thực hiện. Trước mắt, tổ chức rà soát tổng thể, thẩm định, so sánh hiện trạng của huyện so với tiêu chuẩn chung của thị xã để có cái nhìn tổng quan, đánh giá chính xác thực chất vấn đề, từ đó, đưa ra phương án xây dựng sát thực nhất. Triển khai kế hoạch theo từng bước, quan trọng nhất là đưa ra những giải pháp tốt cho việc tháo gỡ những khó khăn mà hiện nay huyện đang còn vướng mắc. Mục tiêu là gắn xây dựng thị xã Mộc Châu với những nhiệm vụ chính trị chung của toàn huyện; vừa thu hút đầu tư, vừa phát huy nội lực cùng thế mạnh sẵn có để phát triển Mộc Châu theo hướng toàn diện, bền vững, mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

 

 

 

Lãnh đạo huyện Mộc Châu khảo sát quy hoạch du lịch cộng đồng.

                 

Để tạo tiền đề vững chắc trong triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thị xã Mộc Châu, những năm qua, huyện đã tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển nông nghiệp với các loại cây, con chủ lực, như bò sữa, chè, đẩy mạnh ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, đầu tư hệ thống hạ tầng du lịch, giao thông, xây dựng nông thôn mới... Những nỗ lực này đã góp phần giúp huyện Mộc Châu có mức tăng trưởng bình quân 3 năm gần nhất đạt 12,66% (bình quân chung của tỉnh là 7,02%), tỷ lệ hộ nghèo là 4,94% (bình quân của tỉnh là 21,62%), thu nhập đạt gần 40 triệu đồng/người/năm... Đây là cơ sở để huyện Mộc Châu hoàn thiện và đề xuất phương án “Rà soát hiện trạng và xây dựng kế hoạch thành lập thị xã Mộc Châu và các phường thuộc thị xã Mộc Châu trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mộc Châu vào năm 2025” trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, tập trung ở phương án thành lập thị xã Mộc Châu với 8 phường, 7 xã dựa trên 15 đơn vị hành chính cấp xã của huyện.

                 

Hiện nay, huyện Mộc Châu đã đạt được 3/5 tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 là quy mô dân số, diện tích tự nhiên và đơn vị hành chính trực thuộc. Huyện đã rà soát hiện trạng, đánh giá và đề xuất những giải pháp để khắc phục theo lộ trình cụ thể trong thời gian tới để hoàn thiện 2 tiêu chuẩn còn thiếu. Với 13/15 xã chưa được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV theo tiêu chuẩn phân loại đô thị, sẽ thực hiện chia tách, sáp nhập, điều chỉnh lại địa giới hành chính để tập trung đầu tư nhằm đạt được các tiêu chí thành lập phường. Còn với tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, qua đánh giá còn 4/6 tiêu chí chưa đạt. Dựa trên việc rà soát, phân tích tình hình thực tế cùng với quyết tâm xây dựng thị xã Mộc Châu của cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện Mộc Châu đã đề xuất những giải pháp trên mọi mặt lĩnh vực, từ quy hoạch, nguồn vốn cho đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và huy động vốn ngoài ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị. Tập trung đầu tư vào những xã, bản đặc biệt khó khăn, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch ở từng hạng mục cụ thể; chỉnh trang đô thị các khu dân cư, cơ sở vật chất cần thiết của các ngành, lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu kinh tế dựa theo tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và xây dựng, phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, tăng thu nhập của người dân, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị. Những giải pháp trọng tâm được xây dựng kế hoạch và thực hiện theo lộ trình cụ thể ở từng giai đoạn, xác định những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu của thị xã.

                 

Có thể khẳng định, phát triển huyện Mộc Châu trở thành thị xã là cơ sở để tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng theo tiêu chí cao hơn, là động lực và điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa khả năng phát triển của huyện, nhất là lĩnh vực du lịch. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp người dân tiếp cận với những tiện ích của một đô thị phát triển trong tương lai.

Tìm kiếm theo ngày