Xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

Ngày 04 tháng 01 năm 2022

Năm 2021 khép lại với biết bao những khó khăn thách thức phải vượt qua, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh đã triển khai quyết liệt hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cải cách hành chính - khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm


Công tác CCHC được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định là 1 trong 3 khâu đột phá, 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tăng cường CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành kinh tế và các lĩnh vực xã hội của tỉnh. Ngày 21/1/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2030; Tiêu chí xác định chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Kế hoạch về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021.Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo CCHC để thống nhất triển khai thực hiện. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...


Bà Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Qua kiểm tra, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC; kịp thời chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong thực thi công vụ. Đồng thời, thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị đảm bảo chính xác, góp phần nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong quá trình hội nhập và phát triển.


Các cấp, các ngành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai và có hiệu quả, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Tập trung cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết TTHC, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong đó đã thực hiện rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng, riêng thủ tục cấp giấy phép xây dựng đã giảm được 50% thời gian thực hiện (từ 30 ngày xuống còn 15 ngày) đảm bảo cam kết của UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lĩnh vực môi trường rút ngăn thời gian thực hiện TTHC giảm từ 10-30%, lĩnh vực khí tượng thủy văn giảm từ 50% trở lên thời gian giải quyết so với quy định.


Theo bà Lê Thị Minh Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, thông tin: Trung tâm thực hiện tốt chức năng làm đầu mối tập trung, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các sở, ban, ngành và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tổng số dịch vụ công trực tuyến của cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) cung cấp là 336 dịch vụ công, trong đó có 277 dịch vụ công mức độ 4. Trong năm (tính đến 14/12/2021), tiếp nhận  48.537 hồ sơ, đã giải quyết xong 47.380 hồ sơ, chiếm 97,6%. Trong đó trả kết quả sớm và đúng hạn 99,9%. Hồ sơ đang giải quyết (trong hạn) 1.157 hồ sơ, chiếm 2,4%. Hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận là 15.227 hồ sơ.


Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử


Nổi bật trong công tác CCHC năm Tân Sửu là tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2030. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La chính thức hoạt động tại tên miền https://dichvucong.sonla.gov.vn; sử dụng công nghệ xác thực một lần của cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối dịch vụ bưu chính công ích từ Cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin của Bưu điện tỉnh; tạo lập cơ sở dữ liệu về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; tích hợp các chức năng thanh toán, ký số. 100% số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã ứng dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử (motcua.sonla.gov.vn) để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tỷ lệ ban hành văn bản trên môi trường mạng đạt 100% và được xác thực bởi dịch vụ chứng thực chữ ký số.


Các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng bluezone, sổ sức khỏe điện tử, sổ địa điểm công cộng và cá nhân đã có mã QR và số lượt quét mã QR tăng hàng ngày; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị ở tỉnh, huyện đã nghiêm túc thực hiện cài đặt ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh. Ứng dụng quản lý tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 được Sở Y tế và các đơn vị trong ngành triển khai hiệu quả, toàn bộ danh sách những người được tiêm chủng đã được cập nhật, quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia. Nhờ triển khai đồng bộ, rộng khắp các nền tảng công nghệ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho công tác kiểm soát, truy vết các đối tượng khi phát sinh trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.


Huyện Mộc Châu tiếp tục được UBND tỉnh xếp thứ nhất về Chỉ số CCHC; đứng đầu về Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và xếp thứ nhất về hoạt động Cổng thông tin điện tử về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các huyện, thành phố. Ông Long Trung Tâm, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, chia sẻ: Huyện đã ban hành 12 văn bản lãnh đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh trong xử lý, giải quyết công việc; tăng cường áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử. Tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện tử của thị trấn Mộc Châu, Nông trường Mộc Châu, xã Chiềng Sơn, Đông Sang, Chiềng Hắc; khai thác hiệu quả ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; triển khai ứng dụng phần mềm một cửa liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tại 15 xã, thị trấn; đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đảm bảo cung cấp 90% thủ tục hành chính mức độ 3, 4 theo danh mục dịch vụ công phải cung cấp trực tuyến của UBND tỉnh.


Các cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành CCHC, nâng cao vai trò của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, tập trung tham mưu cho HĐND, UBND có cơ chế, chính sách để thực hiện các đột phá chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của mình và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh công tác CCHC của tỉnh ta sẽ có những bước tiến mạnh trong những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.


Tìm kiếm theo ngày