Xã Vân Hồ xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

Ngày 04 tháng 07 năm 2019

Những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã Vân Hồ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”; thực hiện đúng Luật Dân quân tự vệ và quy định của cấp trên, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Các chiến sĩ dân quân xã Vân Hồ thực hành tháo lắp súng tiểu liên AK.


Hằng năm, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương, gắn với xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban CHQS xã, Công an xã, kiểm lâm địa bàn và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, phòng chống, cháy rừng theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ luôn được coi trọng, với phương châm số lượng phải đi đôi với chất lượng. Đến nay, lực lượng dân quân xã đạt 1,73% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt trên 14,3% so với tổng số dân quân toàn xã.


Ông Trần Vĩnh Lợi, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã Vân Hồ, cho biết: Ban CHQS xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng quy mô tổ chức, biên chế của lực lượng dân quân tinh, gọn, đảm bảo đủ lực lượng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, giao chỉ tiêu cho từng bản nắm danh sách thanh niên trong độ tuổi tham gia lực lượng. Đồng thời, thường xuyên quán triệt và triển khai hiệu quả Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới lực lượng dân quân và nhân dân. Chú trọng công tác tuyển chọn những công dân có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, sức khỏe, đủ độ tin cậy về chính trị, do vậy, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao.


Trong công tác giáo dục, huấn luyện dân quân, Vân Hồ thực hiện nghiêm theo nội dung, chương trình quy định, hằng năm, lực lượng dân quân được huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Trong huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở. Đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện đối với chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Trong tổ chức diễn tập, luyện tập khu vực phòng thủ; diễn tập, luyện tập cụm tác chiến biên phòng; diễn tập, luyện tập chiến đấu trị an, lực lượng dân quân xã chủ động thực hiện các nội dung diễn tập, luyện tập các phương án ở cấp xã và ở cụm xã, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Năm 2019, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện đạt loại khá, 100% lực lượng dân quân đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi.


Các hoạt động tuần tra độc lập và phối hợp tuần tra được duy trì thường xuyên, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Anh Hà Văn Chính, chiến sĩ dân quân  xã Vân Hồ, chia sẻ: Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại xã hay tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, tôi và lực lượng dân quân xã luôn tích cực phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ làm mất an ninh trật tự tại cơ sở. Ngoài ra, còn tham gia giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, góp công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng...


Bên cạnh công tác huấn luyện, hằng năm Ban CHQS xã Vân Hồ đều huy động chiến sĩ dân quân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2014 đến nay, lực lượng dân quân xã đã góp trên 6.200 ngày công lao động, tham gia thi công hơn 30 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.


Nhờ làm tốt công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân vững mạnh, rộng khắp trên địa bàn xã Vân Hồ đã và đang góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới.


Tìm kiếm theo ngày