Xã Tân Lập đủ điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2020

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Ngày 19/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Sơn La đã kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ xã Tân Lập (Mộc Châu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Lê Sỹ Tường, tiểu khu 34, xã Tân Lập (Mộc Châu) thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm.


Trong giai đoạn 2011 – 2020, xã Tân Lập đã huy động tổng kinh phí trên 145,5 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó ngân sách Nhà nước trên 100 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 44,5 tỷ đồng. Qua rà soát, đánh giá, toàn xã có 100% đường trục xã, trục bản, liên bản được cứng hóa; 15/15 bản, tiểu khu có nhà văn hóa, điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi tại nhà văn hóa; 100% bản, tiểu khu được phủ sóng mạng internet, có hệ thống truyền thanh không dây; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, trên 98% hộ có nhà đạt tiêu chuẩn “3 cứng”; 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,22 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,75%... Như vậy, xã Tân Lập đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Sau khi rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định đề nghị Ban Chỉ đạo NTM của huyện Mộc Châu và xã Tân Lập hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM vào tháng 12/2020.

Tìm kiếm theo ngày