Xã Nà Bó (Mai Sơn) đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

Ngày 18/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Sơn La đã kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ xã Nà Bó (Mai Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng cây ăn quả tại tiểu khu 7, xã Nà Bó (Mai Sơn).

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nà Bó đã tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, toàn xã có 96,2% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; có 13/13 bản có nhà văn hóa, hoặc hội trường đa năng, sân thể thao, có hệ thống loa truyền thanh; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2,92%; tỷ lệ người có việc làm thường xuyên đạt trên 92%: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tính đến tháng 11/2020, xã đã đạt 19/19 tiêu chí.


Đoàn thẩm định đã đánh giá cao những nỗ lực của xã Nà Bó và huyện Mai Sơn trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đề nghị Ban Chỉ đạo NTM của huyện Mai Sơn và xã Nà Bó hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn.Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Nà Bó (Mai Sơn).


Trước đó, Đoàn thẩm định đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, hệ thống giao thông, trường học, nhà văn hóa... trên địa bàn xã Nà Bó.

Tìm kiếm theo ngày