Xả lũ 1 cửa đáy Nhà máy thủy điện Sơn La

Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Căn cứ Công văn số 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, đúng 10 giờ, ngày 5/8, Công ty thủy điện Sơn La đã mở 1 cửa xả đáy Nhà máy thủy điện Sơn La để chủ động đối phó với các tình huống mưa lũ.Xả lũ 1 cửa đáy Nhà máy thủy điện Sơn La.

Ảnh: Huy Ngoan


Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Mường La, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông Đà vùng hạ du hồ thủy điện Sơn La để chủ động phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn về người, các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, bảo vệ các cơ sở nuôi thủy sản, an toàn các phương tiện vận tải thủy, các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, khai thác tài nguyên ven sông, trên lòng sông. Rà soát triển khai các phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt các khu tập trung dân cư, các bến thuyền, bến đò hoạt động thương mại, dịch vụ. Các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương tăng cường thời lượng và tần xuất đưa tin trên các phương tiện thông tin, nhất là hệ thống phát thanh, truyền thanh tại các xã, bản về việc xả lũ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh lũ cho người dân và các tổ chức liên quan đến triển khai ứng phó, đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa.

Tìm kiếm theo ngày