Xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 27 tháng 12 năm 2020

Ngày 27/12, huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ công bố xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Dự Lễ công bố có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh...Đồng chí Lê Hồng Minh trao Bằng công nhận xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.


Sau khi trở thành xã đầu tiên của huyện Mai Sơn về đích nông thôn mới năm 2015, xã Chiềng Ban tiếp tục duy trì giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt; cử cán bộ huyện cùng với xã thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện. Từ năm 2016 đến nay, Chiềng Ban đã huy động 16,6 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; trong đó, nhân dân đã đóng góp 11,3 tỷ đồng, tham gia hiến đất, góp ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa... đáp ứng cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thi đua sản xuất, liên kết các hộ thành lập HTX sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường; nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 37,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Hệ thống chính trị được củng cố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được duy trì và giữ vững. Đến nay, xã đã đạt 17/17 tiêu chí đối với xã nông thôn mới nâng cao.


Đồng chí Lê Hồng Minh yêu cầu huyện Mai Sơn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục duy trì, giữ vững và huy động mọi nguồn lực đầu tư để thực hiện. Đối với xã Chiềng Ban, cần tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với lợi thế của địa phương; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đưa Chiềng Ban trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao của huyện Mai Sơn gắn với phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh theo trục Mai Sơn - Thành phố.Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen UBND tỉnh trao tặng.Các cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Mai Sơn.


Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Mai Sơn tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong xây dựng xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày