Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 tăng 14,7%

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so tháng 10.

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 tăng 14,7% -0 
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 tăng 14,7% -0 

Tìm kiếm theo ngày