Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Theo dữ liệu Chỉ số Phục hồi Covid-19 (Covid-19 Recovery Index) tháng 5/2022 của Nikkei Asia, Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á miễn tất cả các quy định về xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly cho khách du lịch nước ngoài.


Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống -0

Tìm kiếm theo ngày