Viêng Lán làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Thời gian qua, xã Viêng Lán (Yên Châu) đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông” giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc.


 

Bộ phận một cửa xã Viêng Lán giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

 

Đầu tháng 7, về công tác tại xã Viêng Lán, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, chúng tôi nhận thấy lịch tiếp công dân, nội quy làm việc, bảng thu phí, lệ phí các quy định khi giao dịch... được niêm yết ở vị trí dễ quan sát. Chị Hà Thị Thoan, bản Huổi Hẹ sau khi làm giấy khai sinh cho con, chia sẻ: Đến đây liên hệ công việc tôi được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn và giải quyết nhanh gọn. Còn ông Vì Văn Héo, bản Nà Và (xã Viêng Lán) đến công chứng giấy tờ nói: Trước đây, mỗi lần đi chứng thực giấy tờ, thường phải chờ hơn 1 tiếng mới lấy được kết quả, nay chưa đến 10 phút đã xong việc, không phải mất công đi lại nhiều lần.


Được biết, hằng năm, UBND xã Viêng Lán đã kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND xã. Lựa chọn và bố trí 3 cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận này nhằm đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao, đảm nhiệm 8 lĩnh vực, với 103 thủ tục hành chính. UBND xã đã chỉ đạo việc rà soát, cập nhật văn bản, thông tư, nghị định mới để triển khai và thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định. Bên cạnh đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xã bố trí ở vị trí thuận lợi và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như: Máy vi tính, máy in, máy chủ đồng bộ nối mạng internet, máy quét mã vạch... Niêm yết công khai trình tự thủ tục, thời gian giải quyết, quy định các loại phí, lệ phí. Hằng ngày, UBND xã bố trí lãnh đạo xã trực để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; trường hợp lãnh đạo xã đi họp thì thông báo cụ thể thời gian trả kết quả cho người dân trong buổi làm việc kế tiếp.


Bên cạnh đó, UBND xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành của lãnh đạo xã và công chức xã qua việc triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính, đặt hòm thư góp ý về giải quyết thủ tục hành chính tại xã. Nhờ đó, việc tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 520 hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, tư pháp - hộ tịch, lao động và thương binh xã hội, địa chính xây dựng... 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đúng quy định và thẩm quyền.


Ông Lừ Văn Quân, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Để hồ sơ không bị tồn đọng, người dân không phải chờ đợi, chúng tôi làm việc với tinh thần giải quyết gọn mọi việc trong ngày. Nếu hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, không cần xác minh sẽ được giải quyết ngay để bà con không phải đi lại nhiều lần.


Thời gian tới, xã Viêng Lán tăng cường sự công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tại đây; thường xuyên rà soát, bổ sung quy trình, đề xuất sửa đổi kịp thời quy định giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tại UBND xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ...


Tìm kiếm theo ngày