Vân Hồ: Ngày hội hiến máu "Giọt hồng yêu thương"

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Tiếp tục hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ năm 2020, ngày 10/7, tại huyện Vân Hồ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Câu lạc bộ Hành trình đỏ Sơn La và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vân Hồ tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”.

 

 

Đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân huyện Vân Hồ tham gia hiến máu   

Ảnh: Tòng Muôn (Hội CTĐ tỉnh)

 


Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân huyện Vân Hồ tham gia hiến máu.

Ảnh: Tòng Muôn (Hội CTĐ tỉnh)

 

 

Ngày hội đã thu hút gần 1.000 tình nguyện viên tham gia đăng ký, khám sàng lọc, xét nghiệm và hiến máu nhân đạo, Ban Tổ chức đã thu được 603 đơn vị máu. Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho người tham gia hiến máu

Ảnh: Tòng Muôn (Hội CTĐ tỉnh)


Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ năm 2020” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về công tác hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả.
Kết thúc 2 ngày hiến máu tình nguyện của Chương trình Hành trình Đỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La, đã tiếp nhận được 1.162 đơn vị máu toàn phần, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Tìm kiếm theo ngày