Vân Hồ: Bình quân mỗi xã đạt 7,8 tiêu chí về xây dựng NTM

Ngày 08 tháng 11 năm 2018

Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, huyện Vân Hồ đẩy mạnh huy động các nguồn vốn và phát huy nội lực, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền của và công sức để xây dựng nông thôn mới.


 

Người dân xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) phát triển cây chè, tạo nguồn thu nhập ổn định.

 

Theo kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới theo Quyết định 1428 của UBND tỉnh, đến nay, bình quân mỗi xã của huyện Vân Hồ đạt 7,8 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 1 xã đạt 12/19 tiêu chí, 2 xã đạt 10/19 tiêu chí, 3 xã đạt 8/19 tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, huyện Vân Hồ đã huy động nhân dân làm được 26 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 11,62 km.

Tìm kiếm theo ngày