Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020

Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ngày 13/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024, đánh giá công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

 

 

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo các tổ chức thành viên.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh phát biểu tại Hội nghị.

 

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hành động; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019. Năm 2019, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ trên 17 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 589 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, tổng trị giá trên 15 tỷ đồng; phối hợp với Ban cứu trợ tỉnh kịp thời hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh và tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền hơn 930 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục đạt hiệu quả; tăng cường các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên mốc giới giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhân dân các tỉnh Bắc Lào…

 

Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; kết quả công tác giám sát của HĐND tỉnh năm 2019, chương trình giám sát năm 2020. Đồng thời, thông qua các dự thảo về: Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI; hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh chuyển trao Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã chuyển trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc toàn diện” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua năm 2019” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu và tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 39 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày