Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hội nghị phản biện xã hội

Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ngày 13/1, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì Hội nghị phản biện xã hội về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

 

Đồng chí Vi Đức Thọ chủ trì Hội nghị phản biện xã hội

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết) đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phản biện vào một số nội dung, như: Sự cần thiết việc ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; sự phù hợp của Nghị quyết với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học và tính khả thi của văn bản dự thảo; tác động hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của văn bản dự thảo…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phản biện tại Hội nghị; giao cho ban chuyên môn tổng hợp các ý kiến và gửi văn bản phản biện đến cơ quan chủ trì soạn thảo; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản được phản biện theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày