Ứng dụng tin học trong công tác mặt trận

Ngày 11 tháng 07 năm 2018

Trong chuyến công tác lần này, chúng tôi được ông Quàng Văn Chiêng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp khoe “chiến tích” ứng dụng tin học trong công việc. Gọi là “chiến tích” cũng đúng, bởi để thay đổi tư duy, cũng như nâng cao trình độ tin học của một bộ phận cán bộ người dân tộc thiểu số không phải là chuyện dễ dàng.


 

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp xử lý công việc qua hệ thống máy tính.


Sốp Cộp là một trong những huyện nghèo của cả nước, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ tới những người làm công tác mặt trận. Nhận thấy ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng để xử lý công việc, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động mặt trận các cấp, chế độ thông tin hai chiều giữa huyện với cấp xã, vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động mở lớp tập huấn cho 40 cán bộ mặt trận cấp xã cách sử dụng thành thạo hệ thống máy tính, cách gửi tài liệu, nhận và xử lý tài liệu qua hệ thống thư điện tử; thuần thục các hàm cơ bản trong phần mềm Microsoft Excell, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính qua phần mềm Microsoft Word...


Trước đây, chỉ có khoảng 20% cán bộ mặt trận của huyện biết sử dụng máy tính; mỗi một loại văn bản có thể mất 3 ngày, thậm chí là cả tuần đối với các xã xa trung tâm, khiến thời gian xử lý bị kéo dài, không tiết kiệm được thiết bị, văn phòng phẩm... Sau tập huấn 3 tháng, 100% cán bộ mặt trận cấp xã bước đầu đã xử lý được các công văn, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn, kế hoạch, thông báo, tổng hợp các quỹ, dữ liệu về cán bộ mặt trận, nhất là việc tổng hợp các công trình dự án do mặt trận giám sát... Qua đó, đội ngũ làm công tác mặt trận sẽ nắm bắt chính xác những công việc liên quan đến công tác giám sát. Điều quan trọng nhất là lớp tập huấn đã góp phần thay đổi tư duy, cách thức làm việc của một bộ phận cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trước đây, họ không biết thế nào là thư điện tử, nhập dữ liệu văn bản, căn chỉnh lề văn bản, tổng hợp số liệu bằng phần mềm... nhưng nay, họ đã biết ứng dụng nhiều phần mềm văn phòng trong công tác, cùng với hạ tầng thông tin được đầu tư đồng bộ, mạng internet được phủ tới 8/8 xã trên địa bàn huyện, hiệu quả công tác mặt trận ở cơ sở được nâng lên rất nhiều.


Theo ông Chiêng, ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và phục vụ người dân. Với quyết tâm đưa tin học ứng dụng vào công việc, dù không có cơ chế đào tạo cho cán bộ, ông và một cán bộ nữa thông thạo về tin học văn phòng đã hướng dẫn các học viên thiết lập thư điện tử, các bước thao tác máy tính, sử dụng phần mềm... đến thời điểm này, thông qua ứng dụng tin học, hệ thống mặt trận huyện đã tiết kiệm nhiều vật tư văn phòng phẩm, thông tin hai chiều giữa huyện và xã được xử lý nhanh chóng. Nhiều cán bộ tự mua máy tính, máy tính xách tay, USB 3G... điển hình trong ứng dụng tin học để giải quyết công việc là cán bộ mặt trận các xã Nậm Lạnh, Dồm Cang, Mường Lèo, Sốp Cộp...


Có thể thấy, đây là cách làm hay, hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp trong việc chủ động đưa tin học vào xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở cơ sở, chất lượng phục vụ nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày