UBND tỉnh làm việc với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 10 tháng 07 năm 2018

Ngày 10/7, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam về kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Chính phủ phát động. Dự cuộc làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc

với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

 

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thống nhất các nội dung phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do tỉnh Sơn La đăng cai, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018 với sự tham dự của 7 tỉnh khu vực Tây Bắc gồm: Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ, với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 1846 ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh; làm lành mạnh môi trường kinh doanh, nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho cán bộ, nhân viên và người lao động thông qua việc xây dựng các thiết chế văn hóa và môi trường làm việc.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Văn Thủy cho rằng: Hội nghị tổ chức tại Sơn La mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp tại các tỉnh Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. Tỉnh Sơn La cam kết, sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Hội nghị.

Tìm kiếm theo ngày